Lemmas

List of longest lemmas | Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

28110 records was founded.

No lemma language part of speech interpretation wordforms * Examples **
14651 matkkeskust Veps Noun 1) ru: интервал (пространственный)
2) ru: удаление, далёкое расстояние
45 0
14652 matklaiv Veps Noun ru: лайнер; пассажирское судно
45 0
14653 matklebu Veps Noun ru: привал
45 0
14654 matklendim Veps Noun ru: пассажирский самолёт
45 0
14655 matknik Veps Noun ru: пассажир
45 0 / 19 / 19
14656 matksused Veps Noun ru: попутчик
45 0
14657 matktavarpalič Veps Noun ru: багажная полка
45 0
14658 matktavarvagon Veps Noun ru: багажный вагон
45 0
14659 matku Livvi Noun 1) ru: путь, дорога
2) ru: расстояние
3) ru: поездка, путешествие
37 5 / 116 / 116
14660 matkuaju Livvi Noun ru: путник, странник
54 0
14661 matkuaju Livvi Adjective ru: ходкий, быстрый
54 0
14662 matkudokumentu Livvi Noun ru: командировочное удостоверение
37 0
14663 matkudovariššu Livvi Noun 1) ru: попутчик
2) ru: друг по путешествию
37 0
14664 matkukeskus Livvi Noun ru: трансагентство
37 0
14665 matkukundu Livvi Noun ru: экспедиция, отряд
37 0
14666 matkulaivu Livvi Noun ru: лайнер, пассажирское судно
37 0
14667 matkulebopaikku Livvi Noun 1) ru: место отдыха
2) ru: привал
37 0
14668 matkulendokoneh Livvi Noun ru: пассажирский самолёт
37 0
14669 matkulippu Livvi Noun ru: пассажирский билет
37 0
14670 matkuniekku Livvi Noun ru: пассажир
37 0 / 1 / 1
14671 matkuopas Livvi Noun ru: путеводитель
37 0
14672 matkupluanu Livvi Noun ru: план путешествия
37 0
14673 matkuruadivo Livvi Noun ru: транзистор
37 0
14674 matkusoba Livvi Noun ru: дорожный костюм
37 0
14675 matkustai Livvi Noun ru: пассажир
54 0 / 2 / 2

* - Number of wordforms with grammatical attributes [+ Number of wordforms without grammatical attributes]

** - Checked examples / Unchecked examples / Total number