VepKar :: Wordforms

Wordforms

ä

ä

by

records

1 255 records were found.


No wordform Gram. attributes lemmas part of speech language
31 Kotkatjärvespäi elative, sg Kotkatjärvi Proper noun Livvi
32 Kuittine accusative, sg Kuittine Proper noun Livvi
33 Kuittine nominative, sg Kuittine Proper noun Livvi
34 Kuittižen genitive, sg Kuittine Proper noun Livvi
35 Kujožiz inessive, pl kujoine Noun Livvi
36 Kuldažiljoil adessive, pl kuldaine Adjective Livvi
37 Kulih illative, pl kul’a Noun Livvi
38 Kut’t’i-kud’žuine nominative, sg kud’žuine Noun Livvi
39 Kuwččah illative, sg kuučču Noun Livvi
40 Kuwččua partitive, sg kuučču Noun Livvi