Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Surm i elo oma kelen valdas

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 54-57


Surm i elo oma kelen valdas
(Veps)

18
1 Ičenenaine kacub vaiše ičeleze,
hän vastustab kaiked melevad.


2 Vähämeline ei navedi tedod,
hän tahtoib ozutada vaiše ičeze mel’t.


3 Jumalatomanke tuleb hondostamine,
huigetomanke tuleb lajind.


4 Mehen sun sanad oma süväd veded,
a melevuden purdečilaidai oja.


5 Ei ole hüvä tugeta värnikad,
i mugažo väritada sudas oiktad.


6 Konz pagižeb vähämeline, rida om läz,
ičeze sanoil hän sab iškendoid.


7 Vähämeližen kel’ vedäb händast surmha,
hänen su om verk hänen hengele.


8 [Laškan rikob varaiduz,
a naiželižile mužikoile tuleb nähmaha näl’gäd.]

9 Magedad oma kelenkandišijan sanad,
ned ličesoiš südäimehe.


10 Ken ei navedi radoid,
se om kodielon rajadajan vel’l’.


11 Ižandan nimi om vahv bašn’,
oiged jokseb sinna dai päzub.


12 Bohatuz’ bohatal om hänen vahv lidn,
hänen melen mödhe se om kuti korged aid.


13 Ken korktemba libub, se lankteb,
a kundlii sab korktan arvon.


14 Ken ei kundle lophusai i andab vastust,
se om vähämeline, putub huiktaha.


15 Mehen heng püžub kibuiš,
no ku heng ei ole terveh, ken sidä vahvendab?


16 Melevan südäin sab tedoid,
i melekahan korv ecib tedoid.


17 Lahj andab mehele valdad
dai vedäb händast vel’možihesai.


18 Sudas ezmäine pagizii om oiged,
no tuleb hänen vastustai dai sel’genzoitab azjoid.


19 Arban tacind azotab ridan,
abutab ladimahas vägevile.


20 Käregzunu vel’l’ om kuti päzumatoi lidn,
a ridad oma kuti luklod sen verajiš.


21 Sun satusišpäi om täuz’ mehen vac,
midä su kazvatab, sil se om külläine.


22 Surm i elo oma kelen valdas,
ken sidä navedib, se sab sišpäi satusen.


23 Ken löuzi [hüvän] akan, se löuzi ozan
dai sai hüvüt Ižandaspäi.

[Ken kükseb hüvän akan, hän kükseb ičeze ozan.
A ken eläb vedelijanke, se om meletoi da jumalatoi.]

24 Gol’l’ pakiten pakičeb,
a bohat andab vastust nena ülähäks.


25 Ken tahtoib sada sebranikoid, sille ičele-ki pidab olda südäimeližemb.
Eraz sebranik om paremb velled.