Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 87-91

Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
(Veps)

28
1 Jumalatoi pageneb, hot’ niken ei kükse händast,
a oiged om rohked kuti lev.


2 Konz ma ei püžu zakonoiš, ka siš om äi pämehid,
a el’gendajan i tedajan mehen ma om pit’kigäine.


3 Gol’l’, kudamb ahtištab gollid,
om kuti valeg, mitte travib leibän.


4 Ken hül’gäidab zakonoid, se kitäb jumalatomid,
a ken püžub zakonoiš, se vastustab heid.


5 Pahad mehed ei el’gendagoi oiktoid,
a ken ecib Ižandad, se el’gendab kaiken.


6 Paremb om olda gol’l’an da eläda oiktad elod,
mi bohatan koverzoitta ičeze teid.


7 Poig, kudamb püžub zakonas, om melev,
a se, ken om ühtes mänetajidenke, se huigenzoitab ičeze tatad.


8 Ken surendab ičeze bohatust procentoil da maksuiden libundal,
ka se keradab kodielod toižile, ked abutaba gollile.


9 Ken kändab ičeze korvan zakonaspäi,
sen loičend-ki om vastmel’he Ižandale.


10 Ken vedäb pahale tele oiktoid,
se iče lankteb ičeze haudha,
a oiktad saba hüväd.


11 Bohat om melev ičeze sil’miš,
no melev gol’l’ mez’ tedab, mitte hän om.


12 Konz tozioiktad praznuičeba, toižed-ki oma hüviš meliš,
no konz libuba jumalatomad, toižed peitäsoiš.


13 Ken peitäb ičeze pahoid radoid, sil ei ole satusid,
a ken avaidab ned da tacib pahad radod, sidä päzutadas.


14 Ozakaz om se, ken muštab Jumalad kaiken,
a kenen südäin kovettub, se putub pahaze.


15 Kuti äraidai lev, kuti näl’ghine kondi,
mugoine om jumalatoi valdmez’ gol’l’ad rahvast vaste.


16 Vähämeline valdanpidäi ahtištab äjal ičeze rahvast,
a ken ei navedi värad ližad, eläb.


17 Ken valoi verhan vert,
sille putub olda pagos surmhasai,
miše niken ei tabadaiži händast.


18 Ken käveleb oiktoid teidme, se püžub tervhen,
a ken ecib värid teid, se lankteb ühtel niišpäi.


19 Ken pöudol radab, se püžub leibäs,
a ken ei kehta rata, nägištab näl’gäd.


20 Uskoline sab äi armoid,
a ken rigehtib bohattuda, sidä opetas kovas.


21 Ei pida olda nimiččel polel,
ika leibsupalan täht-ki voib kelastada.


22 Kadeh mez’ rigehtib sada bohatust,
vaiše ei teda, miše hänen taga astub gol’l’uz’.


23 Ohjanda sanal tošt, i hän kitäb sindai jäl’ges
enamban mi sidä, ken kelel hüviteli sindai äjan.


24 Ken vargastab ičeze tatal da mamal da ei luge sidä grähkäks,
se om razbainikoiden kogospäi.


25 Surendelii ecib ridad,
a Ižandaha uskoi löudab hüvüt.


26 Meletoi om se, ken uskob vaiše ičeleze,
a kenel om mel’t, se eläb.


27 Ken andab gollile, se ei gollištu,
a ken peitäb gollišpäi sil’mäd, sidä prokl’anidas.


28 Konz libuba jumalatomad, siloi rahvaz peitäse,
a konz kadoba, siloi tozioiktoiden mär kazvab.