Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Ristituiden elo-ozad radiopaginoiš da lehtesiš

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Galina Baburova, Kodima. № 6, (2015), p. 3

Ristituiden elo-ozad radiopaginoiš da lehtesiš
(Veps)

Konkurs: Oli nimitadud parahimad lehtmehiden da radioradnikoiden töd kodikelil.
Semendkus oli tehtud lehtmehiden töiden valdkundaližen konkursan ühthevedod. Necen konkursan tegijan oli Karjalan rahvahaližen politikan ministerstv. Sihe ühtniba Karjalan lehtmehed da radioradnikad. Temaks oli valitud Suren Voinan Vägestusen 70-voččen jubilei.
Kut äi om urohid, kudambiden nimid tedab ei kaikutte. Lehtesiden kirjutesiš da radiopaginoiš, miččed oli oigetud konkursale, oli starinoitud meiden man eläjiden eloozas, urohon tegoiš voinan aigan da jügedoiš voziš voinan jäl’ghe. Kogonaz konkursaha ühtni 22 töd karjalan, vepsän da suomen kelil.
Vägestajiden pauklahjoičendal Karjalan rahvahaližen politikan ministerstvan pämez’ Andrei Manin spasiboiči lehtmehid ühtnendas konkursaha.
Parahimaks kirjuteseks karjalan kelel tuli Oma mua-lehtesen pätoimitajan Natalia Sinickajan Kaiken igän tegen sidä, midä mel’ käskeb”. Nece kirjutez starinoičeb Viktor Troševan, voinan veteranan elon polhe. Toižen sijan sai Oma mua-lehtesen toimitajan Maria Spicinan Maman vägestuz voinal-kirjutez, koumandenIlinskii-külän školan venän da karjalan kelen opendajan Valentina Libercovan Voinan veteran Boris Kornišov-kirjutez. Se oli paindud Olonia-lehteses.
Radiopaginoiden keskes karjalan kelel parahimaks oli valitud Nadežda Mičurovan Necen päivän lähenzim, kut voim…-tö. Se starinoičeb Oloncan rajonan Tuloksa-külän Konstantinovoiden da Ahtijevoiden perehiš. Toižen sijan sai Jelena Karpova. Hänen pagin oli omištadud neiččile-min’oroile. Koumanz’ sija anttihe Anna Usovale Voin lapsiden sil’mil-paginas. Kaik naižed-vägestajad oma Karjalan radion radnikad.
Vägestajikš kirjutesiš suomen kelel tegihe Karjalan Sanomatlehtesen toimitajad. Ezmäižen sijan sai Marina Bagajeva Voinmatk vei naižen Karjalaspäi Berlinahasai Tatarstanan kal’t-kirjuteses. Toine sija om Ilona Veikkolaižel, kudamb oigenzi konkursale Pit’k matk frontale-kirjutesen voinan veteranan Boris Boicovan polhe. Koumanz’ sija oli anttud Sergei Karpovale kirjuteses Ivan Petrovan kändajan, tetaban opendajan elo-ozas. Kirjutesen nimi omKülän prihaspäi kändajaks”.
Parahimaks kirjuteseks vepsän kelel oli nimitadud meiden lehtesen pätoimitajan Irina Sotnikovan enččen min’oran Anna Gorbačovan polheHenges eläba johtutesed”. A Larisa Čirkova sai ezmäižen sijan ičeze radiopaginasVägestusen 70-voččen päiväks!” vepsläižiden voin johtutesiš.
Erižidiplomil oli lahjoitud konkursan penikaižed ühtnikad. Petroskoin školan 48 openik Denis Beb’akin da Kalevalan školan openik Aleksandr Jermakov oigenziba konkursale ičeze kirjutesed baboiden da dedoiden elos voinan aigan. Nene kirjutesed oli paindud Karjalan Sanomat-lehteses.
Kaik konkursan vägestajad oli pauklahjoitud. Mugoine azjtego abutab toimitajile el’geta heiden töiden tarbhut. Se rehkib heid sabustamha uzid satusid rados. No om konkursal toine-ki znamoičend. Se mugažo abutab tedotada Karjalan nügüdläižid eläjid heiden pradedoiden ühthižpanendas Suren Voinan vägestusehe. Konkursan vägestajad sanuiba, miše ilma heiden paginikoita, kirjutesiden pähengita, ei sanuižigoi nenid arvokahid pauklahjoid.
Kodima-lehtesen radnikad ozateleba Irina Sotnikovad da meiden ühtesradnikoid vägestusenke konkursas. Toivotam heile surid satusid rados!