Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Minun armaz kodiživat

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Kodima. № 6, (2015), p. 8

Minun armaz kodiživat
(Veps)

Uhokun 1. päiväspäi sulakun lophusai Kodima-lehteses mäni konkurs lapsiden täht. Konkursaha voiba ühtneda kaik tahtnikad seičemehetoštkümnehesai vodehesai. Lapsile pidi kirjutada starin ičeze armhas kodiživatas.
Kezan augotišes, Lapsiden kaičusen päiväl, tegim Minun armaz kodiživatkonkursan ühthevedod. Konkursaha ühtni läz 30 last Petroskoišpäi, Kalagespäi da Šokšuspäi. Erased kirjutiba melentartuižid starinoid ičeze živatoiden polhe da oigenziba fotoid, toižed pirdiba čomid kuvid. saim äi kuvid da pätim jagada konkursan kahthe palaha. Ezmäižehe konkursan päpalaha ühtniba lapsiden starinad, toižhelapsil pirtud kuvad.
Ezmäižen sijan sai Arina Koz’uk, suomalaiž-ugrilaižen školan 2. klassan openik. Hän kirjuti lujas melentartuižen starinan Zevs-kažin da Stičkoiran polhe. arvostelim völ kaks’ radod. Suomalaižugrilaižen školan 10. klassan openik Andrei Lukin hüvin starinoiči kodi- da mecživatoiden polhe i pirdi čoman pedran kuvan. Daša Kirilina Kalagespäi starinoiči meile ičeze kodijänišoiden polhe. Oli lujas melentartušt da ilokast lugeda lapsiden töid. Ned todeks toiba meile hüväd mel’t.
Parahiman kuvan valičiba meiden lugijad. andoiba än’t sihe kuvaha, mitte tuli heile mel’he Kodima-lehtesen Vkontakte-internetlehtpolen gruppas. Lugijoiden melen mödhe parahiman kuvan pirdi Lika Šerligina suomalaižugrilaižes školaspäi. Hän pirdi ičeze popugajan.
Tahtoim ozatelda vägestajid da sanuda sur’ spasib kaikile ühtnikoile ühtnendas da hüviš töiš. A teidenke, kal’hed lugijad, voim lugeda lapsiden starinoid meiden lehtesen nomeroiš.