Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Ei sambu melentartuz vepsläižehe praznikaha!

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: P’otr Vasiljev, Kodima. № 7, (2015), p. 3

Ei sambu melentartuz vepsläižehe praznikaha!
(Veps)

Ojatin kukkazrandoile tuliba adivod eskai velokezril Piterišpäi. A mašinoid, miččed tuliba tradicionaližele Elonpu-praznikale, oli muga äi, miše ristituile, kudambad möhästuiba, eskai ei olend sijad, kus voiži jätta niid.
Kuluiba toivotadud garmonjad, manitiba magukahad plotud da kalitad. Oli äi ičeze käzil tehtud muštlahjoid erazvuiččišpäi tarbhišpäi: tohespäi, savespäi, raudaspäi... Adivod ozutiba sur’t melentartust kirjoihe-ki vepsän mas da kul’turas. Erazvuiččiš agjoišpäi tulnuded ristitud hüviš meliš kosketihe ičeze vanhoiden tutabidenke da sebranikoidenke. Asttes siriči paksus voili kulištada vepsän paginad, miččel ristitud tervehtoitiba toine tošt. Mugoižed kosketused äjiden praznikan adivoiden täht tuliba päkal’hudeks. Nece andab heile voimust paremba el’geta toine tošt, ühtes johtutada enččiš aigoiš, starinoita ičeze südäinmeletusiš, mi om muga tärged da kalliž ristitun täht.
Necil päiväl Vidl-küläs oli lujas äi hüvänsüdäimelišt rahvast. Ken-se tarkašti kacui scenale, kus mäni praznikan päpala da eziniba kollektivad, ken-se käveli siriči möndriviš. Toižed korktal Ojatin randal mujiba verest lent, openzihe paštmaha vepsläižid emägusid, tehta čomahajuižid koivvastoid vai kudoda...
Minai oli mugoine tundmuz, miše praznikal äjile ei olend melentartušt, mi tegihe scenal. Ka änenkulundki ei olend hüvä... Paginad ičeze tutabidenke, ühtnend mastar’-klassoihe da möndsijad muštlahjoidenkenaku mi mel’dütoiti rahvast!
Rahvahan praznik ičeze vepsläižil tradicijoil ühtenzoiti tuhid ristituid. I nece om lujas hüvä!