Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Školan sauptamine – külän kolend!?

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Kodima. № 8, (2015), p. 2

Školan sauptamine – külän kolend!?
(Veps)

Heinkun keskes Timošino-külän eläjad tegiba piketan Babajevon raicentras. ei tahtoigoi, miše heiden školas valdkundmehed sauptaižiba vanhembid klassoid. Akcijale tuliba openikad, heiden kazvatajad da kaik, kelle ei ole üks’kaik nece azj.
Nügüd’ Timošinon školha kävub 60 last. Siš völ kaitas vepsän kul’turad, opetas vepsän kel’t. Ku sanuda tot, školas om vaiše vepsän kelen fakul’tativ, no se-ki om tarbhašt. Külän eläjad sanuba, miše kaikjalpäi voib kulištadapidab kehitoitta ičeze rahvahan kul’turad i sid’-žo saubatas školad. Kut sanuba piketan ühtnikad, valdmehed tahtoiba saubata školad küläs ühten sün taguičiopenikoiden lugumär om pen’. Täl openduzvodel 10.-11. klassoihe mäneb viž openikad. Openikoiden kazvatajad oma mugošt mel’t, miše nece ei ole vanhembiden klassoiden sauptamižehe. Ku Timošinon školas ei linne vanhembid klassoid, ka openikoile tarbiž linneb ajada opendamhas toižehe sijaha, ozutesikš, Babajevoho. Nece om enamb sadad kilometrad. A se znamoičeb, miše muupäivin lapsile tarbiž eläda sigä internatas. Kazvatajile ei ole mel’he, miše lapsed eläškandeba edahan perehišpäi. Tarjoitas oigeta lapsid opendusele toižehe-ki küläha, mitte sijadase ei muga edahan, 30 kilometrad Timošinospäi. No sigä ei ole internatad. Akcijale tulnuded ristitud pidiba käziš plakatoid kirjutesidenke: ”Antkat lapsile sada openduz kodiküläs!”, ”Algat erigoitkoi lapsid kazvatajišpäi!”, ”Školiden sauptamine ei ole hüvä problemoiden pätand!”. Timošinon eläjad uskobaku saubatas škol, külä lujas pigašti koleb.
Material om ottud Internet-lehtpolespäi: http://newsvo.ru