Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Adivoičetai sebranik

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Maria Mironova, Kodima. № 2, (2016), p. 8

Adivoičetai sebranik
(Veps)

Kirjeine toimištoho: Petroskoin eläi Maria Sem’onovna Mironova jagasoi lugijoidenke ičeze johtutesil matkoiš armhanno sebranikannoks.
Amu nece oli. Minä paksus ajelimoi adivoihe Päžarv’-küläha sebranikannoks. Kerdan jo tulim küläha, ištun mašinas, a meidennoks mäneb nor’ ak da küzub: ” kenennoks?”. A minä hänele vastha: ”Sinä ken oled?”. – ”Jevsejeva!”. – ”Siloi tijale”. Muga tundištin minun sebranikan Mot’an tütren. Hän mugažo tundišti mindai fotol.
elim Mot’anke kahten kesken. Hänen tütär Sveta eli kanzanke toižes pertiš. kävelim hijale, a mijale. Sveta Vas’amužikanke abuteliba meile: kandoiba vet da haugoid. Toižid radoid tegim iče. Siloi meile molembile oli 70 vot. Mot’a paksus paštoi kalitkoid, pirgoid, koloboid, magedoid sagunikoid, kalitkkorid da ozrkašad. Minä lujas navedin hänen adivsömäd! Skancoidenke sebranik andoi söda hulid lihasömižid. Hän heiti sauban padaspäi, i čoma haju levitihe kaiked pertidme!
Kerdan minä sanuin Mot’ale: ”Sinä mindai mil vaiše ed adivoičetand! Tege völ kürzid!”. Kürzid pašttas nižujauhaspäi. Tahtast kürziden täht ligotadas vedel. Kürziden paštminenece om todesine taideh! Sikš ku om lujas löumai tehta kehkeraižid hoikaižid čomid kürzid. Om tetpas, miše ezmäine kürz nikonz ei lähte čomaks.
Kürzad tarbiž paštta surel rehtiläl, konz päčiš om hüvä žar. Heitta kürzid rehtilälpäi mugažo pidab mahtta. Tarbiž mahtokahašti näpta näpil kürzan da pigašti panda se käzipaikale vai pühkmudele. Söda kürzid paremba voinke, bolanke, senidenke, kartohkkašanke, rahtoidenke, kalan möukunke. Hoikaižid kürzid turutadihe da paindihe marjkeitosehe vai kandatesehe, purdes kürzan palad, kuni se ei loptte. enamba kaiked navedim söda niid senidenke da kandatesenke. Kürzad, miččed em sönugoi, panim rehtiläle, voidim voil da panim päčhe longehesai. Longeks kürzid čapoim supalaižile da söim hangoižil. Lujas maged oli long’! Ehtoidme mijale Mot’anke navediba tuleskelda meiden sebranikad!