Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Jogavozne kodvind kodikelen tedoiš

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Galina Baburova, Kodima. № 3, (2016), p. 8

Jogavozne kodvind kodikelen tedoiš
(Veps)

Karjalan školiš, miččiš opetas rahvahaližid kelid mäniba olimpiadad, miše valita parahimid openikoid, kudambad ütneškandeba sid’ regionankeskeižehe olimpiadaha.
Petroskoin Suomalaižugrilaižes školas openikoid, kudambad opendaba vepsän kel’t, ei ole äi. No kaik-se neche olimpiadaha vepsläižilpäi ühtni 9 mest. Ned oma kaks’ prihašt seičemendes klassaspäi da seičeme openikad ühesandes, kümnendes da ühtestoštkümnendes klassoišpäi.
Pidab sanuda, miše olimpiadtegendad necil vodel oliba jügedad. Ezmäine tegend, kut i kaiken, om kundlemine. Openikoile lugetas tekst, heile tarbiž tarkašti kundelta se da sid’ antta vastusid küzundoihe tekstan mödhe. Toine tegend om oigetud el’gendusele. Openikad lugeba tekstan, kändaba sen da mugažo andaba vastusid küzundoihe. Koumandes tegendas tekstas ei olend erasid sanoid, openikoile pidi meletada, miččed ned oma da kirjutada niid tekstaha. Nelländes tegendas tarbiž oli panda tekstaha oiktoid sanoid, miččed oli taritud alemba. Videnz’ om sädandtegend. Openikoile tarbiž oli kuti täutta penikaišt anketad ičesaze. Lapsed starinoičiba kus eläba, mitte heil om kanz, midä navediba söda, lugeda, mitte om heiden armaz vänd, midä navediba tehta lebuaigal. Jäl’gmäine tegend om kaiken ani tärged, se om pagin. Sečemenden klassan openikoile oli taritud Armaz vodenaig-tem paginaks. Vanhembad lapsed starinoičiba ičeze armhas sebranikas. Paginan jäl’ghe lapsile pidi antta vastusid žürijoukun küzundoihe temadme. Žürijoukuhu necil vodel mülüiba Karjalan telenägudesen radnik Maria Filatova da Kodima-lehtesen toimitai Galina Baburova. Täl kerdal openikoiden paginad-starinad kuvatihe kameroile.
Olimpiadradoiden satused oliba erazvuiččed. Vanhembiš klassoiš žürijoukud lujas ihastoitiba koumen openikan kel’tedod. Ned openikad tegiheki parahimikš. Koumanden sijan sai Andei Lukin, toiženPolina Kononova, ezmäižeks tegihe Natoi Aleksejeva. Seičemendes klassas ezmäižen sijan saiDanil Lonin.