Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Adivoiš lugijoidenno

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Kodima. № 3, (2016), p. 8

Adivoiš lugijoidenno
(Veps)

Uhokun keskes mäni ezmäine necil vodel Kipinän vai Vepsläižen kibinän radnikoiden vastuz lugijoidenke. Täl kerdal kulehtesen toimitajad oliba Šoutjärven keskškolas. Kibinälaižed starinoičiba kudenden da seičemenden klassan openikoile siš, kut tehtas kulehtez, äjak mest keradab nomeran, ken kuvadab sidä. Urokan toižes palas lapsile oli taritud olda Kibinän pätoimitajiden da čomenzoitajiden roliš. Lapsed iče tegiba čomitust vepsläižehe runoho. Openikad oma lujas hüväntahtoižed, ilosižed da aktivižed. Pidab sanuda, miše lapsed ozutiba hüvid kel’tedoid.
Kulehtesen toimitajid lujas ihastoiti se azj, miše openikad lujas levedas kävutoitaba Kibinäd vepsän kelen urokoil. Ühtes noren vepsän kelen opendajanke tehleba mastar’-klassoid kulehtesespäi, lugeba tekstoid, opendaba runoid, kirjutaba kirjeižid Pakaižukole.
Kipinä-kulehtesele om jo 30 vot. Se paindas Periodika-paindištos. Vodelpäi 2011 se lähteb eriži koumel kelel nel’l’ kerdad vodes. Školihe 5.-8. klassoihe kulehtez oigetas ilma maksuta, kaikuččele openikale kädehe. Vepsläine kibin om hüvä abunik opendajile-ki urokoil. Sigä om erazvuiččid tekstoid da tegendoid eri-igäižile lapsile. Männudel vodel Kipinä-kulehtez sai Sampo-premijan Karjalan kul’turan kaičendas.
Matkad vepsän man školidme jatktasoi. Varastagat Kibinän radnikoid adivoihe!