Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Kirj om abunik istorij an kaičendas

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Maria Filatova, Kodima. № 6, (2016), p. 3

Kirj om abunik istorij an kaičendas
(Vepsian)

25. päiväl semendkud Karjalan Rahvahaližes muzejas oli tehtud kahten kirjan prezentacii. Ned tundištoitaba lugij oid Änižröunan vepsläižidenke külidenke da vepsän rahvahan kul’turanke.
Kirjoiden nimed oma Vepsläižiden tradicionaline elo da Änižröunan vepsläižed küläd. Kirjoiden tegijad oma etnograf Zinaida Strogalščikova, Šoutjärven muzejan pämez’ Natalja Anhimova da lingvist Irma Mullonen. Kirjad om tehtud Karjalan Rahvahaližen muzejan projektan mödhe.
Ku nikonz et olnugoi pohjoižvepsläziš küliš, ka nügüd’ voit tönduda matkaha niidme kirjan abul. Siš nägištat kaikuččen külän fotoid, tedištat niiden istorij an polhe. Kirjoihe om pandud melentartuižid enččid da nügüdläižid fotoid da azjbumagad muzejan fondoišpäi. Fotoiš om vepsläižid pertid, londuz, omki iče vepsläižid.
Om lujas hüvä, miše kirjas om ezitadud kartad küliden, järviden da jogiden nimidenke. Se avaidab lugij oile melentartuižid istorij an lehtesid. Ozutesikš, Änine-sana znamoičeb saamen kelessur’”. Se ozutab, miše Änižen randoil enččes aigas eliba saamelaižed.
Kirjoiden tegij oiden sanoiden mödhe, aigas, konz vepsän rahvahan lugumär sulab, erased küläd koleba, om lujas tärged kaita niid istorij aha i sid’ abuhu tuleba kirjad. Ved’ kirjadnece om ezmäine abunik istorij an kaičendas.
Kirjoiš kebnäl kelel lugij oiden täht om starinoitud vepsän rahvahan istorij as, sen enččiš radoiš, rahvahaližiš sömižiš, sädoiš, fol’kloras, keles da nügüdläižes rahvahan elos. Kaik tekstad oma venän kelel. Molembiden kirjoiden tiraž om 400 ekzempl’arad. Ned oigetas kirjištoihe, muzejoihe da školihe.