Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Vedovägi ičeze rahvahan opendamižehe

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Darja Švecova, Kodima. № 7, (2016), p. 8

Vedovägi ičeze rahvahan opendamižehe
(Veps)

Kezan augotišes, 6.-17. päivil kezakud, Moskvalidnas mäni venäkeližiden igähižiden rahvahiden ezitajiden radharjoiteluz ÜRK:n (Ühthižrahvazkundad) sistemas. Sen pätegendan oli abutada ühtnikoile sada tarbhaižid tedoid ÜRK:n sisteman polhe, mehiden oiktusiden tedoalovehes, a ku sanuda oiktasIgähižiden vähäluguižiden rahvahiden oiktusiden alovehes. Radharjoitelusehe ühtniba mugoižed igähižiden rahvahiden ezitajad, kut vepsläižed, komi, evenkad, nencad, nanaicad da šorcad.
Kahtes radharjoitelusen nedališ Rahvahiden sebruden universitetas mäni openduzprogramm. Ühtnikoiden täht oli tehtud openduzčasuid, miččid vediba sen universitetan opendajad. Openduzčasuiden jäl’ghe jogahižel ühtnikal oli voimuz diskutiruida küzundoid da sen abul el’geta temad enamba da sel’ktemba.
Paiči necidä ühtnikoiden täht oli tehtud melentartuižid ekskursijoid Venäman nügüd’aigaižen istorijan muzejaha da Saharovan keskusehe, a mugažo heid lämäšti vastatihe Venäman Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman Igähižiden vähäluguižiden rahvahiden associacijas (RAIPON).
Kacmata sihe, miše programm oli lujas täuz’, ühtnikoil oli aig sada ihastust meiden Kodiman pälidnan čomudes. No kaikid tärktemban oli se, miše heil oli voimuz vastatas toižiden rahvahiden ezitajidenke, tedištada äi ut da melentartušt heiden kul’turan, veroiden da kelen erigoičusiš da starinoita ičeze rahvahas da veroiš.
Nece radharjoiteluz andoi ei vaiše tedoid ÜRK:n sisteman mehiden oiktusiden polhe, no arvatoman-ki mahtišton, kosketusen da vedovägen ičeze rahvahan opendamižehe, kaičusehe da kehitoitandaha.