Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Anna Anhimova. Rahvahan sädoiden elementad sobiš

Anna Anhimova

Rahvahan sädoiden elementad sobiš

Veps
New written Veps
Projektad: Etnokul’turiden iniciativoiden tugen da kehitoitusen fond ühtes Karjalan rahvahaližen politikan ministerstvanke jatktab Baboin liphaižen peitosed-projektad.
Nece projekt om üks’valdkundan konkursan vägestajišpäi. Nece konkurs tehtihe socialižiden sebroiden keskes valdkundaližen Karjalan valdkundan kul’tur-programmas.
Karjalas jatktase Baboin liphaižen peitused-projekt. Ühten projektan päazjtegoišpäi oli sobiden eskizoiden tegemine. Proidnuzil lebupäivil žürijoukun ezitajad tegiba Rahvahan sädoiden elementad nügüd’aigaižiš sobiš-konkursan ühthevedoid da maričiba sen vägestajid toižiš nominacijoiš: ”Etnižen sädon dizain”, ”Nügüd’aigaližen sobiden dizain rahvahan elemetoidenkedaAksessuaroiden dizain”.
Konkursaha ühtni eskizoid mehiden, akoiden da lapsiden sobiden täht, a mugažo aksessuaroiden eskizoid vepsläižiden, karjalaižiden, suomalaižiden da venälaižiden rahvahiden ornamentoiden kävutoitandas. Kogonaz konkursaha ühtni 43 radod, miččid tegiba konkursan ühtnikad Petroskoišpäi da Karjalan agjoišpäi. Konkursan vägestajad oma Darja Denisenko ičeze Murikaine-keradamištonke (se om tehtud karjalaižiden etnižiden motivoiden pohjal). Darja sai pauklahjaks 25 000 rubl’ad. Vera Averjanova Päiväižes-keradamištos, tradicionaližen Zaonežjen elon mödhe, sai lahjaks 20 000 rubl’ad. Ol’ga Skorobogat’ko Pölvasižes sarafanas poimetišenke – 12 000 rubl’ad. Jekaterina Osipova vägesti Ainon nor’aig-eskizanke, mitte pauklahjoitihe 15 000 rubl’al. Karjalan Oloncan municipaližen agjan Rauhiden da invalidoiden sebran ühtnikad tegiba futbolkoid kaikiden igiden täht da aksessuaroid londusen materialoišpäi, ičeze kollekcijas saiba 15 000 rubl’ad. Kaik eskizoiden tegijad saiba diplomad Etnokul’turižiden iniciativoiden tugen da kehitoitusen fondaspäi, a mugažo kaikiden ühtnikoiden eskizad ezitadas sen voden sügüzel ozutelusel Rahvahan kul’turkeskuses. Ozatelem vägestajid da varastam adivoid projektan finaližel ozutelendzastundal!