VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Anna Deš. Giperborejan pohjoistuuli puhalti Karjalah

Anna Deš

Giperborejan pohjoistuuli puhalti Karjalah

Karelian Proper
New written karelian
XVI kanšainvälini lumifestivali piettih Petroskoissa 14.–18. tuiskukuuta.
Kreikkalaisešša mifologijašša Giperborejakši kučuttihpohjoistuulen tuolla puolenolijua pohjoismuata, missä elettih giperboreit. Päiväni šielä nousi vain kerran vuuvvešša. Istorijan tutkijat ollah šitä mieltä, jotta tämä mua voipi olla Karjalašša ta Kuolan niemimualla. Giperborejan eläjät oltih nerokkahie ta taitajie, ta heijän šuojelijana oli Appolon.
Giperboreja-festivalin piätapahtumana on jiä- ta lumiveššoškilpailu. Tänä vuotena šiih yhty 35 joukkuo Vologdašta, Moskovašta, Piiteristä, Jakutijašta, Valkovenäjältä ta Šuomešta. Kilpailuh oli alušta varuššettu 15 jiä- ta 20 lumikuutijuo. Ka järještäjät šanottih, jotta heijän piti lisätä vielä viisi kuutijuo, šentäh kun oli mukavie ta kaunehie eskiisija ta tahottais, jotta niitä kaikkie šais nähä meijän rantakavulla.

MUKAVUA KAČČOMISTA TA KOKEMISTA
Niin kuin ainaki, Giperborejan ohjelma oli mukava ta monipuolini.
Vaikka iče pruasniekka oli šuovattana, 18. tuiskukuuta, ihmiset jo kilpailun alušta šuahen käveltih rantakatuo myöten ta kačeltih, mitein työt mäntih. Rantakavulla oli ašetettu nellä videjokamerua ta kilpailun mänyö oli voinun šeurata koistaki internetin kautti.
Šuovatan pruasniekkaohjelma alko huomenekšella Onegajärven ahven -talvikalaššuškilpailušta. Šamoin järvellä oli järješšetty polkupyörä- ta juokšukilpailuja. Oli kaikenmoisie perehkilpailujaki. Petroskoin firmat esitettih omie tuottehie, huvitettih ihmisie ta juattih lahjoja. Koko päivän ajan Rotondan viereššä oli melko šuuri jono, kaikin tahottih maissella Giperborejan piäkeittäjän valmistamua uuhhua. Ičeki šain maissella uuhhua, še oli melko šakie ta makie. Niitä, ken pistäyty Kiži-mušejoh, vuotti hyvä yllätyš: šielä oli tarjolla kalittua ta oli voinun šuaha karjalan perintehellisien kalittojen resepti, šekä nähä, mitein niitä leivotah. Kalittojen lisäkši kostitettih kuumalla čäijyllä ta varen’n’alla Karjalan marjoista.

PALKINNOT PARAHILLA
Iltapuolella oli ilmotettu jiä- ta lumiveššoškilpailun tulokšet.
Voittajakši tuli petroskoilaisien Kešä kaštiešša -jiäveššoš, toisella šijalla niise piäsi petroskoilaisen joukon Unelmat Vienanmereštä -jiäveššoš.
Lumiveššokšien joukošša arvoššettih erikseh šuuret kuutijot ta pienet kuutijot. Pienistä veššokšista enšimmäisekši tuli Jalo-veššoš (Petroskoi) ta šuuristaŠuuri pihanpuhaštaja (Petroskoi). Toisella šijalla piäsi Sekunti ammuntah -veššoš (Minsk) ta kolmannellaPaikan nero (Petroskoi). Voittajat šuatih 30 tuhannen rupl’an palkinnot, toisešta paikašta – 25 tuhatta rupl’ua, kolmannešta – 15 tuhatta rupl’ua. Illan lopušša kaikki ihmiset piäššettih ilmah erivärisie valoilmapalloja, mi oli oikein kaunista illantaivahašša.
Juhlapäivän aikana šiä muuttu monta kertua: huomenekšešta ihmiset voitih kačella veššokšie päivänvalošša, šiitä pakšut pilvet vejettih taivahan umpeh ta alko šatua lunta, šiitä tuuli voimistu ta rupesi melko kovah tuiskuttamah ta vašta illalla šiä rauhottu. Ka petroskoilaiset ta kaupunkin vierahat šiänvaihtelušta huolimatta piettih iluo, kačeltih veššokšie, otettih valokuvie ta vuotettih pruasniekan ilotulitušta, kumpani tänä vuotena oli oikein kaunis.