Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Painused rahvahaližil kelil oma Karjalan valdkundan kal’huz

Corpus: New-writing language

New written Veps

Source: Galina Baburova, Kodima. № 5, (2017), p. 1

Painused rahvahaližil kelil oma Karjalan valdkundan kal’huz
(Veps)

Tarbhaine vastuz: Karjalan pämehen azjoiden keskaigaine tegii Artur Parfenčikov vastsihe Periodika-paindišton lehtesiden pämehidenke.
Kel’ om meiden kal’huz’. Internet-aigal pidab kaita kirjutezkel’t. Paksus sanutas, miše kaik vähemba kirjutam toine toižele kirjeižid. No harvoin otam kirjoid-ki kädehe. naprim jo lugeda uzištoid Ineternetas. No pidab muštta lehtesiš-ki. Tarbiž sündutada lapsiš armastust kirjoihe da kulehtesihe. Nügüdläižel aigal lehtesed da kirjad nece om pohj rahvahaližen kul’turan kaičendan da kehitoitandan täht, – nenil sanoil Artur Parfenčikov zavodi paginan Periodika-paindišton radnikoidenke.
Nece vastuz mäni 5. semendkud. Sil paindišton pätoimitajad ezitiba valdkundan keskaigaižele ohjandale ičeze lehtesid da tegiba hänele küzundoid. Küzundad oliba erazvuiččed, no päteman paginale oli kodikelen kaičend. Lehtesiden pätoimitajad pagižiba peniš paukoiš, miše nece azj telustab otta radole toimištoho uzid norid mehid. Pagištihe möst valdkundaližen statusan andmižes karjalan kelele da sihe sidotud jügedusiš. Artur Parfenčikov toivoti tarkištelda necidä küzundad da, kut voib, painastada sihe. Kodima-lehtez küzui keskaigaižel ohjandal kaks’keližuden znamoičendas. Om-ik se hüvä azj vai se hubin pinastab penikaižen lapsen kazvatamižehe. Ved’ kaks’keližuz’ om parahim maht kaita meiden kodikelid. Artur Olegovič sanui, miše tedomehil om erazvuiččid mel’pidoid neche azjaha. No hänel om äi hüvid ozutesid. Hänen sebranikoiden keskes om äi rustituid, kudambad oma kaks’keližed laps’aigaspäi. Artur Parfenčikov iče lopi Petroskoiš 17. gimnazijan, kus äjil openikoil vanhembad pagižiba erilaižil kelil.
Kaik nene ristitud oma melekahad, – jatksi hän. En teda, painastab-ik hüvin kaks’keližuz’ ristituhu, no, meletan, nimidä hubad se ei tege.
Iče Artur Parfenčikov školas openzi anglian kel’t. No laps’aigas äjan kulišti suomen kel’t. Hänen dedal oli pert’ Kirkkojokiš. Sikš hän mahtab lugeda suomeks, el’gendab paginad i eskai tedab läz tuhad sanad suomen keles. Kerdan hän ezini Turkus dokladanke suomen kelel. Suomalaižed čududelihe hänen kelen änetusehe. Sikš Artur Olegovič om ningošt mel’t, miše nimitte škol ei anda mugošt kodikelen änetust da pohjad, kut pereh.
Paginan lopus Periodika-paindišt lahjoiči Artur Parfenčikovale kalendarin da Pimenovad-kirjan. Se lujas ihastoiti händast. Hän sanui, miše tedab äjan tetabas vepsläižes kupcas. Mugažo hän sanui, miše valkundan planoiš om läheližil aigal endištada Iono-Järveläšt monastirid da tehta läz sidä čoma tahon turistoiden täht.