VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Čoma vepsän ma. Kalag'

Čoma vepsän ma. Kalag'

Veps
New written Veps
Kalag’ om endevanh Karjalan Änižjärven rajonan külä, Kalagen elotahon administativine keskuz. Külä sijadase Änižen järven randal, Kalag’-jogen sus, 90 kilometrad Petroskoišpäi. Ezmäižed johtutesed küläs om tehtud 1496 vodel.

Küläs oli Varlaam Hutinskijan pühäkodi, mitte oli saudud vodel 1693. Nügüd’ sidä ei ole. Läz Kalaged sadas gabbro-diabaz-kived. Enččes aigaspäi Kalagen eläjad oma mahtokahad kalanikad.
Kalages radab medpunkt, om keskškol, kul’turan pert’, seičeme sömlaukad, sobalauk, sömsija, počt. Mugažo küläs radab kivensaskelmižen kompanii.
Kalages om letud Anna Lisicinan muštpacaz. Hän om Sovetskijan Sojuzan geroi, kudamb sündui neche külähä. Mugažo om Kuz’ma Kočerinan da Pavel Man’kinan kaumad. Nene oma partizanad, kudambad oli amptud vihanikoil vodel 1942.

Kalag’ om čoma. Kut, toižil-ki Änižjärven vepsläižil külil, sil om čudokaz londuz. Sen eläjad saba kalad Änižes, lebaidasoiš randal, kävuba marjoihe da senihe läheli olijaha mecha. Kalages kirjutadas runoid da pajataba pajoid ičeze armhas küläs. Kalagelaižed navediba tehta külän fotokuvid. Melentartuz’ neche čomaha tahoze om tedomahtoižil-ki fotokuvadajil.