Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Om lopnus openduzvoz’

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Kodima. № 5, (2018), p. 5


Om lopnus openduzvoz’
(Veps)

Keväz’ om armaz openikoiden aig. Ved’ urokad školas lopisoiš, pigai tuleb keza, pästusiden holetoi aig. Lopihe vepsläižen Paginkluban-ki openduzvoz’. Midä tegi Paginklub täl vodel? Muštelkam nügüd’!

Kut aigemba-ki vepsän Paginkluban vastusid tehtihe ühten kerdan nedališ, nellänz’päivän, Karjalan Kul’turkeskusen vepsläižes honuses. Koume nedalid ühtes kus vedetas vepsän kelen kursid, a jäl’gmäižen kun nel’l’änzpäivän vedetas vepsläižid besedoidpaginklub. Vepsän kelen kursile kuctas kaikid tahtnikoid pagižmaha vepsän kelel. Kursiš ei tarbiž maksta, ned oma maksutomad. Kaikutte uz’ openik vastatas ihastusel, ei ole tärged, äjak vot om openikale da miččed vepsän kelen tedod hänel oma. Paginkluban vastusile tuleba ned, ked tahtoiba pagišta vepsän kelel, tedištada jäl’gmäižid uzištoid da muite lodaita sebranikoidenke.
Vepsän kelen kursil täl vodel openikad tedištiba uzid sanoid, grammatikan sändoid. Opendusen täht ottihe lugemaha erazvuiččid tekstoidsarnoid, starinoid, lugendlehtesen kirjutesid. Openikad mugažo tegiba harjoitusid udes vepsän kelen radlehtikospäi. Se oli paindud männudel vodel i tehtud kuti ližalehtik openduzkirjaha. Tägä om 16 palašt, miččed tundištoitaba openikoid uzihe sanoihe erazvuiččil temoil: tundmuz, kanz, mez’, voz’aigad, živatad i muga edemba. Sid’-žo sel’genzoittas grammatikan sändoid. Kursil mugažo kactihe vepsän kelen videourokoid, miččed hüvin abutaba kelen opendamižes. Pidab homaita, miše kaikuččel openikal om ičeze satusid. Ken-se zavodi kirjutada vepsän kelel, ken-se lugeb jo jügedoid, pit’kid tekstoid, ken-se zavodi pagišta kelel paremba.
Om-ki midä muštelta Paginkluban polhe. Täl vodel oli äi melentartuižid vastusid. Ozutesikš, oli vastuz meiden italialaižen sebranikankeLaura Siraguzanke. Hän oli Petroskoiš läz nedalid da oli Paginkluban adivoiš-ki. Laura starinoiči ičeze kodiman polhe, ičeze lidnan istorijad da ozuti vepsläižile fotokuvid. Hänele anttihe küzundoid da sadihe elentartuižid vastusid niihe. Eht oli täuz’ ilod, nagrandad, muhud, hüvid melid.
Täl vodel Paginkluban vastusil äjan pagištihe runotusen temoihe. Muga mušteltihe Anatolii Petuhovad, Nikolai Abramovad, Alevtina Andrejevad, Jakko Rugojevad, Mihail Bašninad. Lugetihe runoilijoiden runoid, kätihe kirjutajiden starinoid, kactihe heiden polhe fil’moid da muite starinoitihe ičeze muštlotesid neniden tutabiden ristituiden polhe.
Oli toižid-ki pagintemoid: enččed vepsän rahvahan radod, enččed praznikad, Šoutjärven etnografine muzei...
Paginklubas praznuitihe openikoiden jubilejoid da sündundpäivid da kaik toižid voden praznikoid. Aktivistad pirdiba praznikoikš seinlehtesid, kuna paniba fotoid, kirjutiba runoid da ozatelendsanoid.
Paginkluban uded vastused nügüd’ linneba sügüzel redukus. Vepsän kelen kursad mugažo jatktasoiš sil-žo aigal. Tulgat vepsän klubaha!