Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Uz’ kirj vepsläižiš

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Maria Košeleva, Kodima. № 7, (2018), p. 4

Uz’ kirj vepsläižiš
(Veps)

Elonpu-praznik Vidl-küläs oli täuz’ erazvuiččid tarbhaižid azjtegoid. Üks’ niišpäi oli uden kirjan prezentacii. Tutab vepsän rahvahan tedai Valentina Lebedeva eziti ičeze kirjan, miččen nimi omVepsläižed: etnografižed kirjutesed” (”Вепсы: этнографические заметки”).

Valentina Lebedeva starinoiči ičeze kirjas da sen tegendas. Iče Valentina om Kurb-küläspäi da kirjaha hän kerazi kaik, mi om külän elos: miččed pertid oliba, midä ristitud radoiba, miččid läžundoid oli da kut spravitihe. Mugažo kirjaha om keratud receptad, muga sanutud külän keitmine. Ühtel sanal, kaik külän elo om keratud ühthe kirjaha.
Valentina Lebedeva kerazi materialad kirjan täht läz koumekümned vot. Valentina om sündunu vepsläižehe kanzaha da hänel oli lujas čoma baboi, kudamb kazvatiki händast. Baboi starinoiči vunukale kaiken, a Valentina kaiken küzeli. Baboi vedäti händast kaikile külän praznikoile, mahapanendaha da muštmižile, konz kenni küläs koli. A Valentina oli mugoine tabal, miše hänele kaik oli melentartušt, hän tahtoi kaikes tedištada, küzelta. I mi vanhembaks tegihe Valentina, sid’ enamba hän homaiči, miše kaik hajeneb: külän eläjad koleba, norišt ajab külišpäi lidnoihe. Vähä om jänu ristituid, kudambad muštaba midä-se. Sikš hän tahtoi-ki tehta kirjan. Hänele tuli taht kerata materialoid külän elos da eläjiš. Kut sanui iče Valentina, hän tahtoi tehta enciklopedijan vepsläižen külän polhe.
Valentina tegi suren radon. Hän käveli baboidennoks da dedoidennoks, kudambad starinoičiba melentartuižid azjoid. Lujas äi tedoid hän sai ičeze baboilpäi da johtuti iče. Muga sündui-ki nece čoma kirj.
Kirj om lujas čoma, kovas kores. Valentina starinoiči, miše hän lujas tahtoi, miše kirj oliži mugoižen, miše kaik kuvad oližiba čomad da oikti paindud korehe. Valentina oli hüväs meles, konz poig toi hänele kirjan.
Praznikal-žo oli lujas äi ristituid, kudambad tahtoiba ostta kirjan. tedištiba kirjan polhe internetaspäi da eciba Valentina Lebedevad ani homendesespäi. Kaik tuliba hänennoks, ostiba kirjan da pakičiba hänen käzikirjutesen. Valentina om sidä mel’t, miše hän möb kaik kirjad.
Valentina Lebedeva tegeb suren radon vepsän kul’turan kaičendan täht. Hän tahtoib miše hänen jäl’ghe kaik nece eläiži. sanum Velentina Lebedevale sured spasibod da toivotam hänele uzid kirjoid da idejoid.