Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Uptajan kaičend

Uptajan kaičend

Veps
New written Veps
Marco Ricen detektivstarinad

Marko Ricen radpäiv lopihe.
Ecii pördihe kodihe. Irdal oli räk , sikš Marko päti kül’ptäs joges. Hän mäni sildale i äkkid kulišti kidad.
Abutagat!
Ecii kacuhti alahaks da nägišti joges naižen, mitte uptaškanzi. Sildadme joksi mez’, kudamb ei mahtand uida, hän ei voind abutada naižele.
Marko Rice heiti paidan da hüppähti vedehe. Hän abuti naižele sadas randahasai. Naine lämäs spasiboiči ecijad. Sobdes Marko Rice el’genzi, miše se sildadme joksnu mez’ kadoi, no edel sidä ehti kacuhtada ecijan sel’gšauguhu.
Kacu kuvihe tarkašti da sanu, mi abuti tarkale ecijale tehta mugoižen ühthevedon?

Vastuz: Konz ecii libui vedespäi hän nägišti, miše sel’gšaug om saubatud toižin, ei muga, kut hän saupsi sen.