Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Melentartuz' praznikaha ei sambu!

Corpus: New-writing language

New written Veps, Texts for children

Source: Irina Sotnikova, Kipinä. № 9, (2018), p. 22

Melentartuz' praznikaha ei sambu!
(Veps)

Jo enamb 30 vot Piterin agjan Vidl-küläs tehtas sur’ vepsän rahvahanElonpu-praznik. Tälvodel Vidl-külä vastsi meid prazdnikal lujas hüvin. Eskai ihastoiti meid. Konz tulim praznikale, külän päirdale da Ojat’-jogen randale kerazihe jo äi rahvast. Vidl-külähä tuliba adivod Piterin da Vologdan agjoišpäi, Karjalaspäi, Suomespäi i eskai Franciaspäi. Praznik ühtenzoiti erazvuiččid pol’vid. Praznikal oli äi lapsid, aigvoččid, vanhoid ristituid.
Praznikan päprogramm mäni čomitadud scenal. Sigä ozutadihe suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden sarnoid. Erazvuiččed fol’klorkollektivad ozutiba ičeze pajo-da kargmahtoid. No kaik-se ristituid maniti vepsän rahvahan heng, mitte oli scenan irdpolel.
Ojat’-jogen randal keittihe lent, seižuiba möndrivid, kus vepsläižed mastarid ozutiba ičeze käzitehmusid tohespäi, puspäi, kanghaspäi, savespäi. Kaikutte praznikale tulii ristit voi ostta lahjoid muštoks: čomitesid bronzaspäi, padoid savespai, erazvuiččid puzuižid, puspai tehtud kuvid, čomid kudotud hurstid A mitte magukaz oli vepsläine paštatez: magedoid pirgoid, plotuid, skancoid, kalitoid
Praznikan adivoiden täht oli tehtud äi melentartuižid iloitusid. Ristitud voiba ühtneda erazvuiččihe mastar’-klassoihe. Kaikutte tahtnik voi probuida tehta koivuižid vastoid, padaižen savespai, paštta kalitoid, kudoda vöid.
Necil kerdalElonpuntem oli omištadud sarnoile. Praznikan aigan oli tehtud konkursoid-ozutelusid: ”Sarnoiden eläjad”, ”Rahvahan sädod”, ”Kuva kangazpalaižišpäi”. Nenil ozutelusil nägub, kut om äi lahjakahid mastarid vepsän mal! Üks’ rad om paremb tošt! Nägui, miše kaikil oli hüvä mel’, praznik toi ristituile ihastust, rahvaz iloitelihe. A erased tuliba praznikale, miše kosketadas, nähtas tutabidenke, heimolaižidenke.
Ümbri kului vepsän pagin, rahvaz käveli čomiš sädoiš. Kut oli mel’he nähta, miše vepsän rahvahan tradicijad da verod eläba. Tahtoiše uskta, miše mugoine rahvahan heng nikuna ei kado.
Mugoižil praznikoil om tärged tegendjohtutada endišt elod, harjenzoitta ristituid vepsän rahvahan tradicijoihe, kul’turaha, pagižmaha vepsän kelel.
Kaikuččel vodel praznik keradab äi rahvast. Se ozutab, miše melentartuz’ rahvahan praznikaha ei sambu, i nece om hüvä.