Texts

Return to review | Return to list

Riivinlaada

history

June 04, 2019 in 14:20 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: - Kuimba s’iemenet riivitää? A kooža. Pelvašta riivitää. N’i ka muin’e i riivinlaad oo. Na n’äi, što ka muiz’ed, ka ku šormed. T’iel’ä päin, laada. A tämä laudaa. Toožo laada pis’t’yöh pandu. A täššä ka n’äii. Ku hambahat. Ku ka-, otamma ka kobrazen, al’i midä, kai ennen viel’ä l’evittämistä že. Da händä kah. Kah. Guamnoloilla kaikki. L’ibo s’in’čošša. Miu ga guamonua joulun, n’i mie s’in’čošša. Vain tarajaa, kaikkiene s’iemened iče. Jyväzet i čyl’kyzet i, n’ämä kaikkiene. Da harat n’iin. T’er’ebimmä t’er’ebimmä. Sidän ka pelvahan tämän i l’evitämmä. Hän šiel’ä n’el’l’ä n’edäl’ie oo. Hän jo šuor’uo. Ka noššamma. Ka ahamma šinne guamnoloilla, da ka. Guamnolla, g riihil’öih ahamma, da kuivuomma da. S’iel’ä i lookutamma. Ka kaikki.