Texts

Return to review | Return to list

Druška

history

June 04, 2019 in 16:08 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: - Ol’igo druška svuad’bašša vain ei ollun? Druška? Kuimbah? Kuimbaa? - A kembä se on druška? Druška tämä. Myt’t’yn’e buit’ d’ied’ö i, rodnoi d’ied’ö, priglas’s’itaah. Hänel’l’ä vaššan käz’ii annetaa. Ruošan hyvän käz’ih annetaa. I ka aitt on, n’i šiel’ä aitašša suad’boveeh, kaikki i. Nu tämä druška aštuu iel’dä pään. Vašta kiäššä. Ruoška kiäššä, i ka hiän aštuu, i maššuu. A tagana pää suaha. Aštuu, tämän nuorem mučoo, nado. Tuloo. Navolla täššä ka on pandu pieluš käz’il’l’ä. Molodoiloilla pielušta kandaa. I ka šiel’dä oviloista tullaa, i kа stolašt ymbäri kolme kerdua, suad’boveist tämä proitah stolašt ymbäri kai. Šidä nu ka. Nuorilla muččoloilla že pielukšen pannaa šii. A tämä druška že kah. Täl’l’ä. Ruošalla i st’oogaiččoo rist’ih tädä pielušta i. Viigovarivaiččoo. Šiel’ä jo t’ietää, midä šanuo. Nu ga siel’ä soberieččoo. Šii istuočetaa, juvvaa, eiz’imäzen kerran proojitaa kaikki stolovei. A toizet r’umkat l’äht’ietää, jo ruvetaa škot’t’imaa. Jo molodoiloi noššetaa. Jo kem midä sumeiččoo, še šidä i šanoo.