Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Ilmarizen hengi

Corpus: New-writing language

New written Livvic, Journalistic texts

Source: Elina Potapova, Oma mua. № 19, (2017), p. 8

Ilmarizen hengi
(Livvi)

Jo kolmattu vuottu Petroskoin valdivonyliopiston seinis tavotah omua “Sampuo”. Täs toimiu tiedoprojektine laboratourii “Ilmarinen”. Laboratourien ruavos meile kerdoi sen piälikkö Marija Čeper’ogina.

Erilazis kerholois yliopiston seinis jo mondu vuottu opastetah školaniekkoi, sendäh idei luadie yhtenäine keskus opastundah niškoi rodih jo ammui. Vuvvennu 2015 Petroskoin valdivonyliopisto yhtyi Moskovan kanzoinvälizen opastussalonan ruadoh, kuduan aigua rektoru Anatolii Voronin piätti avata Petroskois enzimäine Ven’al laboratourii STEM-keskuksen [STEM-termin kuuluu nengozih ainehih, kui tiedo, tehnolougii, inženierii, da matemuatiekku. STEM-keskus on projektulaboratourii, kuduan tarkoituksennu on avvuttua školaniekkoi, harjaittua tulijoi abiturientoi tiedotoimindah da kehoittua jatkamah opastundua tiedotehniekän alal] mallin mugah. Laboratourii, kudai sai Ilmarinen-nimen algoi toimindan samannu vuvvennu.
Moskovalazet kolleegat kehoitettih meile Lomonosov-nimen, ga myö ruavoimmo toizin. Karjalas on äijy omua urhoidu, eräs kudualois on kaikile tuttavu Kalevala-eeposan Ilmarinen. Laboratourien nimeh on pandu tiedotehniekän luomisruavon idei, sanou omii mielii Marija Čeper’ogina.
Projektua kannatettih moizet muailman kuulužat kompuaniet, kui EMC, Intel, LEGO Education da Polymedia. Net kompuaniet kannatetah inženieruopastandan luavun nostamistu. Sanommo, ven’alaine firmu “Polymediatyöndäy laboratourieh nygyaigazii opastuslaittehii.
Laboratouries školaniekat opastutah eččimäh tieduo, ruadamah joukos da suajah tutkinduneroloi. Lapset opastutah projektiiruimah da programiirumah robototehniekkiä, sanommo, kvadrokopteroi [Kvadrokopteru on nelläl vintal lendäi laiteh, kuduadu ohjatah raadivopul’tan vuoh] da mašinua da sit valmistetah niilöi kilboih. Lapset luajitah enzimäzii askelii tiedotutkindon ruavosgi. Opastetah lapsii kui yliopiston opastajat, mugai magistruopastujat pedagougizen harjaittelun hantuzis.
Školaniekoil on äijy pluanua da projektua, kudamii hyö todevutetah. Sanommo, nygöi lapset luajitah ‛‛älykästykoufienkeitindu, kudai vois tunnustua ristikanzua, da keittiä koufiedu hänen maguh. Koufienkeitin tiedäs min verran zuahariipeskuu da maiduo pidäy panna, hiilavu vai lämmin pidäy olla koufii. Eräs todevutettulois projektis on “älykäsakvuariumu, kudai iče maltau syöttiä kaloi, virittiä tuldu libo fil’trua, miärätä vien lämbyö. Sidä akvuariumua vois ohjata mobil’niekan vuoh. Monet “Ilmarizenopastujat jälles piästäh opastumah tehniekkytiedoloi Petroskoin valdivonyliopistoh.