Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Taido veres da mieles

Corpus: New-writing language

New written Livvic, Journalistic texts

Source: Elina Potapova, Oma mua. № 21, (2017), p. 10

Taido veres da mieles
(Livvi)

Tänävuon kuulužu karjalaine taidoilii Tamara Jufa on täyttänyh 80 vuottu. Karjalan tazavallan taidomuzeis 2. kezäkuudu avattih Tamara Jufan merkipäiväle omistettu ozuttelu, kuduadu voibi kaččuo syvyskuun 17. päivässäh.
Ozuttelus suau nähtä taidoilijan parahii tevoksii, Kalevala-eeposan koskijoigi, kuduat kuulutah Karjalan taidomuzein ‛‛kuldazeh fondah”. Muzeis sežo voibi nähtä monih kirjoih niškoi piirustettuloi čomazii. Inehmine piirusti kuvii Hans Christian Andersenan, Charles Perraultan da Grimman velleksien suarnukniigoih. Ozuttelus Tamara Jufa on ezitetty kui kuulužu kirjugruafiekku da teatran taidoilii.
Ozuttelun avajazih tuli iče taidoilii, Tamara Jufa sai hyvittelylöi da lahjoi dovarišois da hänen luomisruavon suvaiččijois. Inehmine musteli omua nuoruttu, ruadotaibalehen alguu. Tamara Jufan sanoin mugah, tartumah ‛‛Kalevalanaihieh, kudai luadi taidoilijan kuulužakse, händy potakoičči Sulo Juntunen. Enzimäi tämä ruado ozuttihes ylen jygiekse, hot eepossah häi tuttavui jo lapsennu olles raadivoprogrammua kuunneltes. Ga yksikai ruado algavui da lykystyi. On kummua, kui taidoilii tunzi karjalažuttu, pohjazes eläjän mentalitiettua da tarkah kuvaili naizien taboi.
Ozutteluu vaste minä vastavuin Periodika-julguamos Tamara Jufan tyttären kel. Margaritan kel myö piimmö paginua sih nähte, midä tarkoittau olla taidoilijannu da kui pereh vaikuttau oman elaijan dorogan valličukseh.
Tamara Jufa on rodivunnuh Lipetskan alovehel, a hänen tytär Margarita on rodivunnuh jo Karjalah, Ladvan kyläh, kus Tamara Jufa opasti lapsii piirdämäh. On selgei dielo, ku rodivunnet taidoilijoin pereheh, tahtonet libo et, rubiet piirustamah. Muga i rodih. Vie pikkarazennu Margarita otti kädeh kynän da oppi midälienne piirustua. Inehmine mustau, ku hänen enzimäine kuva oli ‛‛Kukat da linduzet”, kuduan häi luadi kolmevuodehizennu. Margaritan sanoin mugah, muamo, Tamara Jufa nikonzu vägehes ei käskenyh piirustua, ga yksikai ainos tiezi da uskoi, ku tyttäres rodieu taidoilii. Tämä usko tartui Margaritahgi.
Opastuo piirustamah voibi jogahine ristikanzu, ga taidoilijannu olles pidäy enämbi, migu ainavo n’ero. Kuvat ainos ollah sinun piäs. Toiči kävelet pihua myöte da ihan petties huomuat lehten, kudai viruu kumman luaduh libo sih čomasti kuvastuu päivänvalgei, hedi panet sen mustoh: pidäy sit kunnetahto piirustua se, sanou omii mielii Margarita Jufa.
Pidäy sanuo, ku Margaritan tytärgi Antonina jatkau perehen perindyö da hänes rodih taidoilii. Inehmisty ei kiinnosteta Kalevala-eeposan aihiet, kui hänen buabua da muamua, häi astuu omua taidodorogua myöte. Nygöi häi yhtyy Suomen da Karjalan nuorien taidoilijoin Northern Paradise -projektah. Terväh suau nähtä nuorien uuzii tevoksii.