Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Rautatie yhistäy loittosie kaupunkija

Corpus: New-writing language

New written karelian, Journalistic texts

Source: Maikk i Spitsina, Oma mua. № 23, (2017), p. 5

Rautatie yhistäy loittosie kaupunkija
(Karelian Proper)

35 vuotta takaperin Koštamukšeh tuli enšimmäini matkuajajuna

Vuuvven 1982 kešäkuušša Koštamukšen eläjät kiitettih rakentajie ta rautatieläisie, vet juuri 16.
kešäkuuta heijän kaupunkih tuli enšimmäini Petroskoi–Koštamušmatkuajajuna. Šitä johti Nikolai Krasavtsevin veturijoukko.
Leninskaja pravda -leheššä 18. kešäkuuta 1982 niin oli kirjutettu täštä enšimmäiseštä matkuajajunašta:
Toissapiänä kivenlouhijien ta rakentajien pos’olkah tuli enšimmäini juna, kumpasešša oli kuuši matkuajavaunuo ta yksi matkatavaravaunu.
Šen matkuajatrakentajat, ašentajat, inšenerit, Koštamukšen eläjät, kumpaset myöššyttih lomalta lapšien kera, komennušmatkuajatoltih hyvin mielissäh. Enšimmäistä kertua hyö piäštih pos’olkah šuaten ilman vaihtuo. Junašta matkuajat piäštih šuureh ta valosah ašeman rakennukšeh. Rautatieaukivolla heitä vuotettih autobuššit.”
Tärkiellä tapahtumalla oli omissettu mitinki, mi piettih Koštamušašemalla.
Okt’abr’skaja-rautatien ta šen Petroskoin ošašton ruatajat staraitih ruatua kaiken, jotta keritä piäštyä enšimmäini juna šamah aikah, konša avautu Malminrikaštamokombinatin enšimmäini vaihe.
Matkuajaliikentehen kera Koštamuš šai šuoran piäšyn Neuvoštoliiton yhtenäiseh rautatieverkoštoh.
Vuuvven 1974 heinäkuušša piäjohtokunta alko ottua työläisie Malminrikaštamokombinatin rakentamiseh. Kučun mukah rakennuštyömualla alko tulla spesialistija Neuvoštoliiton kaikista šuunnista. Jotta ottua käyttöh objektit, mit rakennettih šuomelaiset, Koštamukšen piirih piti lentyä helikopterilla. Matka Borovoi-ašemalta Koštamukšeh šuaten kešti monie tuntija, a konša oli rospuutta-aika, niin äšen hyväkulkusella autolla piti piäšyštäytyö monieš vuorokauši.
Vuuvven 1982 kešäkuuh šuaten junamatalla Koštamukšeh päin viimesenä ašemana oli Lietmajärvi. Pos’olkašta piti työntyä nellä–viisi autobuššie, jotta kaimata ta ottua vaštah koštamukšelaisie matkuajie. Toičči šattu niinki, jotta paikkoja autobuššiloissa kaikilla ei riittän ta ihmiset jouvuttih jiähä Lietmajärven ašemalla yökši.
Rautatien Lietmajärvi–Koštamuš-huaran rakentamiseh ošallissuttih komsomolit ta nuoriso Neuvoštoliiton kaikista velleštašavalloista. Rakentajat piäštih kaikkien vaikeukšien läpi. Heijän ieššä oli šoita ta kallivoja, ka hyö varmah matattih taigan šyväh. Ei šattumalta tällä rautatien huaralla on annettu Karjalaini BAM -nimi.
Ta loppujen lopulta tuli še pitälti vuotettu päiväKoštamukšeh tuli enšimmäini matkuajajuna. Šitä kaunehešša puvušša keppi kiäššä otti vaštah ašeman päivyštäjä L’udumila Tihonova. Niin 16. kešäkuuta 1982 tuli Koštamuš-ašeman šyntymäpäiväkši.