Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Erähän pihan histourii

Corpus: New-writing language

New written Livvic, Journalistic texts

Source: Ol’ga Dubitskaja, Oma mua. № 32, (2017), p. 7

Erähän pihan histourii
(Livvi)

Tiijättögo työ, kus Petroskois oli Solomenskaja, Žukovskaja, Zinovjevan, Šotmanan piha? Toinah etto ni tiijä, ga astutto tädä pihua myöte, konzu kävyttö “Periodikahsuamah karjalankielisty lugemistu. Se on nygöine Kuibiševan piha.

Tiijustua Kuibiševan pihan histouriedu suau Lugekkua pihoi kui kirjoi - Kanzallizen kirjaston projektan hantuzis. Tämänmoizii ekskursieloi k kirjaston ruadajat pietäh joga nellättypäiviä. Ekskursieloin tiemoinnu ollah Sobornaja-lagevo, mustolavvat, G’ullingan randupiha, Kul’tuuru- da huogavoparku, Puškinskaja-piha, Oniegan randupiha da toizet. Kaikkiedah on kaheksa mieldykiinnittäjiä kävelymatkua.
Kuibiševan piha algavuu Kirovin lagevolpäi da loppuu Neglinskaja-randupihan rajal. Oman nygyaigazen nimen se sai vuvvennu 1937. Sen enzimäine nimi oli Solomenskajase vedi Petrovskoin slobodaspäi Solomannih. Vuvvennu 1902 Solonemskaja-pihale annettih Žukovskaja nimi, kirjuttajan Vasilii Andrejevič Žukovskoin kunnivokse. Pidäy sanuo, ku sinä vuon Petroskois ilmestyi vie eräs piha, kudai oli nimitetty Gogol’an kunnivokse.
Jo vuvvennu 1918 piha sai Zinovjevan nimen puolovehen kuulužan ruadajan Grigorii Jefimovič Zinovjevan kunnivokse. Sen jälles, vuozinnu 1928-1937 tämä piha rodih Šotmanan pihakse.
Kuibiševan pihal on kolme enne Vallankumovustu srojittuu taloidu, kuduat ollah kul’tuuran perindyöGavriil Markovič Sivorotkinan kirpiččytaloi (1840), nygöi sie on GO:n da ČS:n hallindo, rinnal olii bankan taloi, kuduan nosti vuograttavakse Nikolai Gavriilovič Sivorotkin, sanakse, ei kuulu kul’tuuran perindöh sendäh, ku se oli rekonstruiruittu Nevvostoliiton aigah. Kolmas vahnin Kuibiševan pihal olii taloi on nygöine gospitalin polikliniekku.
Linnanpiälikön Gavriil Markovič Sivorotkinan taloidu pietäh Anuksen miesgimnuazien yhteiseländykoinnu sendäh, ku Gavriil Sivorotkinan surman jälles hänen leski andoi vuograh enzimäzen kerroksen gimnuazien opastajile da johtajale.
Gospitalin polikliniekku enne oli kauppumiehen Feršukovan kodi, ga jo äijän vuottu täs talois ollah tervehtyslaitokset.
Kohtas, kudual nygöi on kafee Kirovan lagevol, enne oli Gostinnii dvor -laukkukeskus. Voinan aigah laukkukeskus hävitettih.
Ivan Sen’kinan skveras enne oli lagevo karuselinke. Kohtas, kuduas nygöi seizou taloi floristiekan laukanke (Kuibiševan piha, 12), enne oli restoruanu, ga voinan aigua se hävitettih.
Kuibiševan pihal on äijy mustolaudua, kudualoin avul myö voimmo nähtä, ku täl pihal enne eli äijy tundiettuu rahvastukirjuttajua, taidoilijua, tiedomiesty. Pidäy mainita, ku monet taloit oldih srojitut juuri bankan, ministerstvan, NKVD:n ruadajile.
Paiči sidä, Kuibiševan pihal nygöigi on äijy haldivollistu taloiduKanzalline arhiivu, Zakonoinhy väksyndykerähmö, kaksi ministerstvua, Tutkindokomitiettu, Valdivon kassu, Petroskoin linnan haldivo sežo seizou Kuibiševan pihan myödäh.
Täl pihal on äijy čomua taloidu, pidäy vai nostua silmät da kaččuo yläh.