VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Irina Zaitseva. Keškiajan kučču Onegajärven rannoilla

Irina Zaitseva

Keškiajan kučču Onegajärven rannoilla

Karelian Proper
New written karelian
Jo nellättä kertua Petroskoissa piettih Onega. Pohjosen legendat -nimini keškiajan rekonstruointifestivali. Tänä vuotena festivalin kenttänä oli Onegajärven rantakatu.

Pohjosen legendaton mainikaš ta monipuolini toimenpito. Festivalin ohjelmašša oli huvija, työpajoja, istorijallisie keškiaikasie tappeluja, musiikkijoukkojen esitykšie ta kauppoja.
Festivalin kenttyä kiertyässä šatuin tapuamah nuoren miehen keškiaikasešša puvušša. Miehen nimi oli Vladimir Il’uha. Hiän innoštu rekonstruointih kymmenen vuotta takaperin, šentäh kun hiän aina oli kiinnoštun istorijan šyvien šisäkyšymykšien tutkimisešta ta lisäkši tykkäsi näpertämiseštä. Vladimir on Skål-klubin jäšen. Tämä šana merkiččöy kalluo, mal’l’ua. Näin kuulu muinois-skandinavilaini ryyppyšana. Skål erikoistuu Viikinkiaikah. Hyö rekonstruoijah skandinavilaisien, slaavilaisien, karjalaisien ta vepšäläisien elämyä. Vladimir kerto, jotta klubin jäšenet toissetah erähie juttuja melko tarkkah još artefaktit ollah hyväššä kunnošša. Ka konša artefaktit ollah pahašša kunnošša, pitäy eččie lisyä tietuo, pitäy lukie äijän. Tiijot ollah oikein hajanaisie, šentäh on vaikie järještyä niitä.
Klubin jäšenet iče luajitah vuatteita. Lisäkši, hyö ruvettih opaštumah rautasien ašeijen luatimista.

Katapul’ttija ta sulitsoja

Festivalissa oli tarjolla erilaisie huvija lapšilla.
Miušta mukavimpina niistä oltih Katapul’ttien ampumašali ta Sulitsan heitto. Katapul’ttien ampumašalin pienet ošallistujat šorrettih vihollisie katapul’ttien avulla. Ne katapul’tit ollah antikkisen piirityšašien pienennettyjä mallija. Mie iče ošallissuin sulitsan heittoh. Sulitsa on keškiaikani venäläini kepie heittokehäš. Taistelun aikana niitä heitettih vihollisen kilpeh, jotta hiän ei vois käyttyä šitä. Muinosien pelijen talošša tuttavuššuttih keškiaikasih intellektualisih pelilöih.
Työpajoissa kävijillä oli mahollisuš kutuo, muovata mitänih šavešta, luatie tuohišarvija tahi kuotella šepän työtä. Petroskoilaini meštari Jekaterina Jevsejeva näytti ikivanhua vyön kutomiskeinuo.

Miekk ailušta mielehini harraššuš

Festivalin piätapahtumana epyälömättä oli istorijallini keškiaikani tappelu.
Kello 13:00 alko taisteluja Kilpi ta miekka -šarjašša. Še on yksi vanhimmista taisteluista, kumpani oli šuanun alkuh Itä-Jeuropašta. Naisien taistelujen voittajakši tuli Galina Kohvakko (Petroskoi, miekkailukoulu Sword), a miehienAleksei Petrik (Kontupohja, klubi Tanneberg). Taistelut oltih uškomattoman kirkkahie.
Aina ajattelin, jotta miekkailu on miehien asie. Vain kun nävin tarmokkahašti taistelijie naisie, niin tuli mieleh pakautella yhtä niistä. Marija Miloserdova on Piiteristä. Hiän on harraštan miekkailuo jo 12 vuotta. Marija on aina urheillun. Hiän innoštu miekkailuh šilloin kun Tolkien oli šuosittu. Marija pitäy mieliruatuo hyvänä mahollisuona unohtua jokapäiväsie huolija ta purkua tuntehie.
Festivalin aikana kuulu keškiaikaista europpalaista musiikkie. Šitä esitti piiteriläini Derevn’a By -musiikkijoukko. Byon ruoččilaini šana, kumpani merkiččöy kylyä. Kuullen tarantellan ta mazurkan šoittuo, erähät vierahat lähettih tanšših. Festivalin lopušša laulo kuulusa piiteriläini Trol’l’ gn’ot jel’ - folk-rock-joukko.
Ajattelen, jotta tämä festivali olis mainijona ajanviettona äšen još šen teema on vähätuttu teilä, šentäh kun festivalin ošallistujat ollah valmehet pakajamah ta kertomah. Tiälä tuntuu aivan erikoini ilmapiiri ta šuau tavata tovella innokkahie ihmisie. Eikä ieš alkanut vihma šuanun pilata mieltäni.