Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Čoma vepsän ma. Pondal

Corpus: New-writing language

New written Veps, Texts for children

Source: Maria Filatovan tedoiden mödhe, Kipinä. № 12, (2018), p. 20-21

Čoma vepsän ma. Pondal
(Veps)

Mecoiden da pöudoiden keskes om čudokaz vepsläine külä Pondal. Se sijadase Vologdan agjan Babajevon rajonas. Pondalas eläb vaiše 36 mest. Enamb heišpäi oma rauhad (vanhad) da aigvoččed ristitud. Küläs om vaiše seičeme radsijad, ei ole internetad da mobil’nijad sidod. Pondalaha ei voi sadas pojezdal, eskai mašinal om jüged ajada vologdalaižiden vepsläižidennoks. Erasid vepsläižid külid siš agjas eskai ei ole kartoil. Pondal om üks’ kaikid penembiš külišpäi neniš eländtahoiš. Tuldes Pondalaha putud kuti sarnaližehe maha. Sigä kaik pagižeba vepsäks.
Küläs om lauk, om kul’turpert’, medpunkt. Paiči sidä Pondalas om lujas čoma da melentartuine vepsän kul’turan muzei. Počt radab ani eländpertiš.
Külä sijadase edahan lidnaspäi. Sigä ei ole äi mugoižid azjoid, miččihe olem harjenuded. No siš om pozitivižid-ki polid. Mugoine eländlad abutab kaita rahvahan endevanhad kul’turad da kel’t. Elädes edahan suriš lidnoišpäi Vologdan agjan vepsläižed oma harjenuded jügedaha radho, kaiked mahtaba tehta ičeze käzil. Iče kuvadaba puzuižid, sidoba verkoid, tegeba venehid. Äjad pidäba živatoid da kaik eläjad radaba mal. Nene ristitud navediba rata da armastaba ičeze kodiröunad.