VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Ol’ga Pekšujeva. Kyläläisien kuva-arhiivoista vois löytyö tosi uartehie

Ol’ga Pekšujeva

Kyläläisien kuva-arhiivoista vois löytyö tosi uartehie

Karelian Proper
New written karelian
Vuokkiniemi-Seura on pannun vireillä uuvven valokuva-projektin.

Projektin tarkotukšena on Vuokkiniemen kylän vanhojen kuvien digitoimini. Kuvalähtehinä käytetäh kyläläisien kotial’pomija.
Huoleššuin kuvien katuomisešta parisen vuotta takaperin, kun kuulin, jotta ušeita kuva-al’pomija on löytyn kuatopaikalta. Šentäh ajattelinki, jotta olis hyvä käynnistyä tämä projekti mahollisimman rutompah, ennein kuin ne tuhouvutah lopullisešti, kerto VuokkiniemiŠeura ry:n hallinnon jäšen Sari Maarit Karjalainen.
Projektin toteuttajat ollah varmat, jotta kyläläisien valokuva-al’pomiloista löytyy äijän mukavie ta istorijan kannalta arvokkahie kuvie, kumpaset kerrotah Vuokkiniemen šeuvun ta šen ihmisien entiseštä elokšešta. Digitoimalla vois šäilyttyä nämä tiijot tulovilla šukupolviloilla. Digitoitavakši otetah niijen kyläläisien kuvie, ket šuoššutah antamah niitä käytettäväkši. Kuva-ainehiston lisäkši on tarkotuš šuaha mitä enemmän tietuo šiitä, mitä ta ketä niissä kuvissa on.
Projektin puittehissa Vuokkiniemi-Šeura on jo hankkin ta toimittan Vuokkiniemen kylätalolla skannerin, kumpasella ruvetah kuvie digitoimah. Varšinaiset digitoimistyöt on meininki alottua enši kešänä, kešä-heinäkuun aikana. VuokkiniemiŠeura on valmis palkkua mah ruatajua, kumpani ottais tämän työn tehtäväkšeh.
Kerroin Vuokkiniemen pruasniekašša täštä projektista ta ruatomahollisuošta. Hyvä, kun kyläštä löytyis innokaš nuori tähä työh. Još ken on kiinnoštun, niin voit ottua yhteyttä vaikka keneh Vuokkiniemi-Šeuran jäšenistä ta ilmottautuo tähä ruatoh, Sari Maarit toivo.
Ennein kuin digitoimistyöt aletah vuokkiniemiläisie on pyritetty kaččelomah omie kotial’pomijah, valiččomah kuvie ta laittamah niihi tietoja, ketä ta mitä kuvissa on, konša ne otettu ta muita tietoja.
Nämä tiijot on ylen tärkietä tallentua. Tietyšti meitä enintäh kiinnoššetah ennein šotie otetut valokuvat, no kyllä myö šen jälkisieki kuvie otamma vaštah, Sari Maarit šelitti. Naini on varma, jotta kyläläisien kuva-arhiivoista vois löytyö äijän mielenkiintoista kuva-ainehistuo, kumpaista kannattais tallentua.
Kaikki digitoijut valokuvat on tarkotuš šijottua Karjalan Šivissyššeuran Šampo-tie to kantah ta jokahini halukaš voit ihan vapuašti kačella niitä. Šen lisäkši ihmini, kumpani antau kuvie digitoitavakši, šuau šamoin ičellähki muistitikulla omat kuvat digitalimuo tosina.
–Tällä hetkellä on vaikie arvoštua kuin šuuri miärä valokuvie tulou, kuitenki toivomma, jotta šuamma äijän kuvie talteh. Luajin testiskannaukšen Venehjärven Lesosien kotial’pomista, missä oli 73 kuvua. Täh yhen al’pomin skannuamiseh mäni kolme tuntie. Lisäkšihän kuvih pitäy laittua tunnistetiijot, jotta mitä še esittäy tahi ketä šiinä on.
Sari Maarit Karjalainen huo - mautti, jotta tämä toiminta on jo nyt innoštan ihmisie antamah kuvie Šampo-tietokantah. Lähiaikoina on tulošša esimerkiksi kirjailija Pekka Pertun kuvie.