Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Tatjana Berdaševa. Karjala kaunis on mieleššä aina

Tatjana Berdaševa

Karjala kaunis on mieleššä aina

Karelian Proper
New written karelian
Jukankoški

Pitkärannan piirin Kulismajovella on hyvin kaunis Jukankoški ili Valkiet šillat -koški.
Šiinä on vähän turistija šekä paikalliseläjie. Ka košen kaunehuš on kuvuamatoinkorkiet kallivot, kimaltelijat vesipisarat... Košen korkevuš on 17–19 metrie! Kešällä vesi on niin lämmin, jotta voipi uija. Piäššä Jukankošella voit autolla ta vielä pitäy aštuo kakši kilometrie.

Voitski-kaivoš

74 kiluo kultuaonko še äijän?
Še on hyvin äijän”, vaštuau jokahini. Juuri šen verran kultua šuatih Venäjän enšimmäisellä Voitskikultakaivokšella, mi toimi Segežan piirin Vojačču-pos’olkan luona. Kaivokšešta šuahuššettih malmie ta huomattih kiiltäjie täplijä. Koittelut näytettih, jotta še on korkeimman miärän kulta! Vuotena 1744 Elizaveta I käšyn mukah Voitski-kaivokšella alettih šuahuštamah kultua. Nyt še kultakaivoš on XVIII vuosišuan tuotannollini muistomerkki.

Danhin tulivuara

Tahotko nähä Muajilman vanhimman tulivuaran?
Šitä varoin ei pie männä Islannih tahi Kamčatkalla, vet še tulivuara on Karjalašša. Tietomiehien mieleštä, vanhimmalla tulivuaran kratterilla on noin kolmemiljardie vuotta. Tämä geologijan muistomerkki on Hirvaksen pos’olkašša (100 km Petroskoista). Mukava, jotta täh tulivuaralla ei pie noušša, šiih pitäy laškeutuo. Jiätiköt, mit monieš kerta vierettih tätä alovehta myöten, tašotettih Hirvaksen tulivuara. Nyt šillä paikalla voit nähä tulivuaran šuun ta kivettyjä laavavirtoja. Kaikkieštah Karjalašša on löyvetty 19 vanhua tulivuarua, on mitä kaččuo!

Karjalaini bobtail

Vielä Karjala on kuulusa lyhythäntäsillä kiššoilla, kumpaset kuulutah karjalaini bobtail-rotuh.
Tämän harvinaisen ta kaunehen kiššan kantatuattona višših oli norjalaini meččäkišša. Ka karjalaisissa kylissä on šemmoni tarina, jotta emännät šiäššettih talon lämpyö ta niin ruttoh paukahuttih ovi kiini kiššojen jälkeh, jotta ne poloset jiätih ilman häntyä, a šiitä heti šemmosina ruvettih šyntymähki. Šanotah, jotta lyhythäntäni kišša tuou taloh onnie!