Texts

Return to review | Return to list

SE

history

November 27, 2019 in 12:21 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: se aig | se aig tuli mända jo meile | se ma | sigä mina kuti sil mal olin | sidä kesked | kuni pagižim, sidä kesked hän jo pördihe |