Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Lämäd vastused redukus

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Nadežda Petrova, Kodima. № 11, (2019), p. 8

Lämäd vastused redukus
(Veps)

Redukus lapsil, kudambad opendasoiš Petroskoi-lidnan Suomalaiž-ugrilaižes školas, oli kaks’ melentartušt vastust. Nene vastused oli tehtud Vepsän kul’tursebran daRandaine-pajosebran ühtnikoiden abulMuzikaldoine-projektan todenzoitusen aigan. Neniden vastusiden pätegii om L’udmila F’odorovna Aleksejeva.

Ezmäine vastuz oli 1. redukud. L’udmila F’odorovna Aleksejeva da Nina Nikolajevna Nazarova tuliba školha vepsän kelen urokale. openziba lapsid, kut pidab tehta vepsläižid tätüižid. Urokaha ühtniba 1.B da 4.B klassoiden openikad. Lapsile tuli mel’he nece rad, sikš ku ičeze käzil tegiba tätüižid da otiba niid kodihe. L’udmila F’odorovna da Nina Nikolajevna lugiba runoid vepsäks da kaiken urokan pagižiba vepsän kelel, sikš lapsil oli voimuz opeta uzid vepsläižid sanoid. Nece mastar’-klass tuli kaikile mel’he.
Toine vastuz oli 15. redukud Rahvahiden kul’turiden keskuses. Sen pätem oliVeps läižed vändod”. Meid hüvin vastsiRandaine-pajosebr čomil pajoil. Lapsed-ki ozutiba ičeze mahtoid vepsän keles. lugiba runoid, pajatiba lühüdoid pajoid vepsäks. Sen jäl’ghe pajosebran ühtnikad tundištoitiba lapsidKadomatman…”- daVirzuine”- vändoidenke. Lapsile tuli mel’he väta uzihe vändoihe. Vastusen lopus kaik joiba čajud vepsläižes honuses da tegiba fotoid muštoks.
Školas vepsän kelen urokal lapsed tegiba temkirjutesid neniden vastusiden polhe. Nügüd’ om sel’ged, miše heile oma mel’he mugomad vastused. Lapsil om sur’ toiv vastatas udes mugomiden lahjakahiden ristituidenke!