Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Südäimeline da laskav opendai

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Darja Švecova, Kodima. № 12, (2019), p. 6

Südäimeline da laskav opendai
(Veps)

Laskav naine, sur’hengine ristit, hüvä opendai da tark openduzkirjoiden tegiikaiken necen voib sanuda Nadežda Petrovan polhe. Äjad tundeba händast neiččen familijan mödhe, kut Kukojevad.

Jo 20 vot Nadežda Anatoljevna radab Petroskoin Suomalaiž-ugrilaižes školas, vedäb lapsil vepsän kelen urokoid, opendab heid navedimha vepsan kel’t da vepsän kul’turad. Nadežda Anatoljevna Petrova om üks’ ezmäižiš opendajišpai, ken tuli radmaha Suomalaiž-ugrilaižehe školha. Siloi nece oli škol № 52 Dzeržinskijan irdal. Nadežda Anatoljevna hüvin muštab školan endišt elod, ezmaižid opendajid da openikoid. Täl vodel Suomalaiž-ugrilaižele školale täudui 25 vot. Konz škol oli avaitud, nece oli tozi sur’ lahj kaikile lidnan eläjile. Se oli üksjaine škol, kus zavodihe vepsän, karjalan da suomen keliden opendamine.
Nügüd’ vepsläižid openikoid školas ei ole äi. Erasil niišpäi ei ole vepsläižid jurid, no kaik nene lapsed lujas navediba vepsän kelen urokoid, surel armastusel kundleba Nadežda Anatoljevnan sanoid da nevondoid. opendaba vepsän kel’t školas, päzuba opendamhas üläopištoho i opendaba ezitatoiden kel’t edemba. Lapsed kaiken rižaba, armastab-ik opendai ičeze radod. Nadežda Petrova völ laps’aigan päti, miše tahtoib olda opendajan.
Nadežda Anatoljevnan jured oma Piterin agjan Podporožjen rajonaspäi, vepsläižes Kurb-küläspäi. Kurbas mäni Nadežda Petrovan laps’aig da norišt. Nadežda Anatoljevna openzihe Kurban školas. Sen jal’ghe hän tuli opendamhas Petroskoihe Karjalan pedagogižehe üläopištoho. Hän ei meletand-ki, miše hänele tuleb oza opeta lapsid vepsän kel’he da rata mugoižes ičeladuižes školas.
Nügüd’ hänel oma kündled silmiš, konz hän johtutab školan aigad da sanub ičeze armastuses kodimaha. Kut johtutab Nadežda Anatoljevna, Kurban školas kaiken aigan oli muzei. Sen ohjandajan oli Svetlana Jeršova. Kaluid muzejan täht keraziba iče školan openikad da opendajad. ühtes ajoiba külidme, kus niken jo ei eländ, käveliba pertidme da eciba vanhoid vepsläižid kodikaluid. Muga vodespäi vodhe muzejan fond kazvoi, a adivoid tegihe enamba. Nadežda Petrova oli üks’ neniš openikoišpai, ken navedi i varasti ajelusid tactud külihe. Voib olda, hüvä Kurban školan il’mišt abuti Nadežda Anatoljevnale tehtas opendajaks. Kut sanub Nadežda Anatoljevna, parembad da kodikahambad školad, kut Kurban škol, hän ei nägend nikus. Sikš hän lujas tahtoib, miše Suomalaiž-ugrilaine škol oliži lapsiden täht mugoižen-žo lämän da kodikahan sijan. Hän tegeb ičeze urokoid muga, miše lapsed surel tahtol joksižiba urokale, tahtoižiba opeta vepsan kel’t.
Opendajan rad kaiken aigan om lujas tärged da tarbhaine azj meiden elos. Vaiše opendai andab lapsile lujas äi tedoid, opendab navedimha ičeze jurid, kodimad, muštta ezitatoid, rahvahan kul’turad da kel’t. Nadežda Anatoljevna Petrova tegeb sur’t radodsirdäb lapsile vepsän kul’turad, opendab heid kirjutamha, lugemaha da pagižmaha vepsän kelel. Nadežda Anatoljevna om südäimeline, laskav opendai. Hän navedib lapsid, kaiken el’gendab heid. Hot’ opeta lapsid vepsän kel’he ei ole kebn azj, nimittušt tošt radod hän ei tahtoi.
22 tal’vkud Nadežda Anatoljevna praznuičeb čomad jubilejad. Kodima-lehtesen radnikad ozateleba händast i toivotaba tervhut, korktad ozad, armastust i hüväd mel’t!