VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Mindäh jiäkondiel on mustu nenä?

Mindäh jiäkondiel on mustu nenä?

Livvi
New written Livvic
JUKAGIIROIN SUARNU

Jiäkondii astuu talvitundrua myöte, a händy ei ni nävy.
Jiäpalal toizele hyppäilöy jiäkondii, ga ozutahes, rounoku tuuli lykkäilöy lumikuakkuloi. Seizou vidivalgei kondii rannalbuite lumel katettu mätäs. Ga jiäkondii on nägemätöi vaiku silloi, konzu ei nävy sen neniä. Jiäkondiel on mustu nenä. Ozutahes, rouno jiäpalazel hyppäilöy mustu miäččyinejiäkondii juoksou. Mustan nenän periä jiäkondii puaksuh ei voi suaja sualistu, kaisualehetehtitäh pajeta hänes.
Ennevahnas jiäkondii oli kogonah valgei, nenägi. Silloi jiäkondii helpoh hiivoi moržii da n’orpii, ei ni varannuh lähetä ristikanzah päi. Mečästäjät lähtietäh tundrah, jiäkondii lähenöy kyläh päi, pöllättäy naizii da lapsii, varrastau syömisty. Rahvas terstavuttih sih da piätettih kurittua jiäkondiedu. Mečästäjät lähtiettih kyläspäi, dai jiäkondii nägi sen. Ga sidä, ku mečästäjät hil’l’azeh tuldih järilleh, jiäkondii ei huomannuh. Kondii tah toih varrastua ristikanzoil kuivattuu kalua da pöllättiä lapsii. Tuli rozvo kyläh, ga hänele vastah jo juostih mečästäjät. Jogahizel mužikal oli kegäleh käis. Juoksi kondii yhteh puoleh, toizehkaikkiel oldih mečästäjät, koirat, tulet. Jiäkondien nahkal roittihes mustat tačmat. Ga pahembua kaikkie kondiele rodih silloi, konzu yksi mečästäi iški händy nenäh palajal kegälehel. Nenä kerras musteni. Jiäkondii juoksi pagoh loittozele jiäpalale, kus eli kogo talven da pezi mustii tačmoi. Kondiel rodih uuzi nahku, valgei. Ga nenä ijäkse jäi musta kse! Enzimäi jiäkondii ei ellendännyh, mindäh se nimittustu sualistu ei voi suaja, kaikin juostah pagoh. A sit ellendielätit nähtäh sen mustan nenän!
Nygöi, konzu jiäkondii hiivou moržii da n’orpii, se peittelöy omua neniä kämmenel. Moine on viizas kondii! Ristikanzoinke sit aijas se ei suvaiče vastavuo. Parembi on olla loitombi heis!