Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Čoma lahj vepsläižiden täht

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Maria Filatova, Kodima. № 1, (2020), p. 1

Čoma lahj vepsläižiden täht
(Veps)

Karjalan Rahvahaližes teatras ozutadas spektakl’ vepsän kelel. Sidä jo amu varastiba vepsläižed, sikš ezmäižel ozutusel, mitte oli tehtud 14. päiväl tal’vkud, zal oli täuz’ kacujid.

Spektakl’an nimi omKodi iknoil pöudolepäi”. Rahvahaline teatr om vaumičenu sen lujas lühüdas aigas. Kacmata rigoho satuz om tulnu čoma i se tuli mel’he kacujile. Spektakl’an täht fi lologian tedodoktor Nina Zaiceva kändi vepsäks Aleksandr Vampilovan pjesan.
Aleksandr Vampilov om tetab venälaine dramaturg. Hän sündui vodel 1937 Irkutskan agjan Kutuluk-külähä. Laps’aigaspäi Aleksandr navedi lugeda, a iče kirjutada hän zavodi völ opetes školaskirjuti runoid, toimeti seinlehtest. Siloi-žo Aleksandr zavodi väta školan teatras. Hänen pjesoiden mödhe om pandud äjad spektakl’ad, om tehtud eskai fi l’mad, miččed oma tetabad äjile – ”Vanhemb vel’l’”, ”Sorzmectuz”.
Kodi iknoil pöudolepäiom lühüd komedii armastusen polhe. Istorii om ani üks’kerdaine. Nor’ opendai, kudamb radoi küläs koume vot, pätab lähtta elole posadaspäi lidnha. Hän tuleb prostimahas ičeze susedakannoks da jäb hänennoks. Spektakl’as vändab hor (sen roliš oma Vadim Malinin, Dmitrii Ivanov, Ksenia Šir’akina, Anni Kondrakova, Lada Karpova) da päroliš om kaks’ akt’oradAleksandra Aniskina da Andrei Gorškov.
Aleksandral oma pohjoižvepsläižed jured. Hän jo amu uništi väta spektakl’ad vepsän kelel. Aleksandra sanub: ”Om znamasišt, miše nece om Vampilovan pjes. Hän om Irkutskan agjaspäi, vepsläižed ende eliba sigä. Sigä eskai hänen familii sanutas toinevuiččikšsiš om paineg a-kirjaimehe sanutas: ”VAmpilov”. Sur’ spasib Nina Zaicevale kändmižes da Vepsän kul’tursebrale tuges. Varastam kaikid teatras!”
Spektakl’an ohjandai om Petroskoin tetaban teatran päohjandai Snežana Saveljeva. Kut hän iče sanub, oli taht tehta Vampilovan pjesan pohjal istorij an, mitte voinuiži olda miččes taht veps läižes küläs. Snežana sanub: ”Spektakl’as om äi pajoid, muzikad, om vepsläižid karguid-ki. Ned om vajehtadud. Nece ei ole todesine fol’klor. No minä meletan, miše olem tehnuded čoman radon”. Snežana sanui, miše artistad surel tahtol tartuiba neche radho. Väta vepsän kelel heile abutaba vepsän kelen kursad da ičeze kodikelen tedod. Andrei Gorškov sanui: ”Minä olen karjalaine, minun kodipagin koskub vepsän kel’he. Sikš voin sanuda, miše väta vepsän kelel ei ole jüged. Minä pidän kaik sanad päs”.
Spektakl’ vepsän kelel om tehtud Rahvahaližen da regionaližen politikan ministerstvan da Vepsän kul’tursebran tugele, federaližen subsidij an mödhe, mitte tugedab Venäman Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman igähižid da vähäluguižid rahvahid.