Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Karjalan horeografi jan tat

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Kodima. № 1, (2020), p. 8

Karjalan horeografi jan tat
(Veps)

Znamasine päivmär: 12. päiväl vilukud Karjalan rahvahaližen horeografi jan augonpanij ale Vasilii Kononovale täuduiži 115 vot.

Karjalan horeografijan tat” – muga Vasilii Ivanovič Kononovad nimitadas nügüd’. Hänen kodima om vepsläine Toižeg-posad. Oldes noren hänele oliba mel’he aližed rahvahan kargud. Vodel 1929 händast oigetihe opendamhas Moskvaha teatraližehe tehnikumha. Siga Vasilii Ivanovič sai hüvid tedoid da znamasižen professij anhän tegihe karguiden ohjandajaks da tegijaks. Vasilii Kononov om Karjalan rahvahaližen horeografi jan augonpanii. Karguid hän eci rahvahan praznikoil, a jäl’ges ozuti niid scenal.
Kevädel, vodel 1937 händast kuctihe radmahaKantele-ansambl’aha. Rates ansambl’as 28 vodes hän pani scenale enamb 50 kargud. Hänen karguiš om ozutadud rahvahan jogapäiväine elo. Hän kazvati äi lahjakahid da hüvid kargnikoid, kudambad ozutaba korktoid satusid ičeze rados nügüdehesai. Vasilii Kononov jäti suren jäl’gen Karjalan rahvahan kul’turaha.
Vodel 1936 oli tehtud Vep sän rahvahan hor. Sen ezmäižen ohjandajan oli Vasilii Kononov. Nügüdehesai hor kehitoitab da kaičeb vepsän rahvahan kul’turad.