Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Pajoiš om rahvahan vägi

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Darja Švecova, Kodima. № 3, (2020), p. 1

Pajoiš om rahvahan vägi
(Veps)

Karjalan mal om äi lahjakahid ristituid da pajosebroid. Niiden keskes tärged a om Šoutjärven Vepsän rahvahan horal. Jo äi vozid Vepsän rahvahan hor ihastoitab ristituid čomil pajoil. Horan pajanikad kaikel südäimel lahjoičeba ičeze armastust vepsän kel’he da pajoihe, miččiš om kaitud rahvahan istorii da ičeladuine kul’tur.

Rahvahaližed pajod nece om rahvahan kal’huz’ da sur’- znamasine rahvahan kul’turan pala. Sikš Vepsän rahvahan horan sädairad om lujas sur’ abu rahvahan kul’turan kaičendas. L’udmila Melentjeva, Vepsän horan ohjandai, enamb 40 vot paneb väged i henged necile surele azjale. Konzse hän iče tegi matkoid vepsläižihe külihe keradamha pajoiden tekstoid. Voib sanuda, miše muga äjad pajod saiba toižen elon. Nügüd’ nene pajod eläba Vepsän horan repertuaras, a voim kulištada niid Vepsän horan ezitusil.
Ičeze kundlij oiden da navedijoiden täht Vepsän rahvahan hor kaiken tegeb čomad koncertad. Täl-ki kerdal Vepsän rahvahan horan koncertale kerazihe kaik navedij ad. Koncert oli tehtud 29. uhokud Petroskoin Rahvahaližes kul’turkeskuses. Adivoil oli voimuz kulištada čomid pajanikoiden änid da kacuhtada heiden karguid.
Rahvahaližen kul’turkeskusen zal oli täuz’ ristituid. Necil päiväl sigä oli kodikaz da läm’ il’m. L’udmila Melentjeva vedi koncertan kuti todesine emäg da ezini ičeze horan pajanikoid kuti laskav mamoi. Hän tegi muga, miše koncert oli jagetud paloihe. Kaikuččen palan edel L’udmila L’vovna vähän starinoiči pajoiden jüväs da niiden znamoičendas. Koncert zavodihe vanhoiš Vep sän rahvahan horan pajoišpäi. Nene pajod oma ezmäižed horan elos, sikš kaik ned oma pajanikoiden südäimes. Sid’ oli ezitadud kaks’ pajod, miččed om omištadudKalevala-eposale. Sen ližaks adivod kulištiba ilosižid pajoid da kättepajon vepsän kelel. Čomenzoitiba Vepsän horan koncertad pajanikoiden kargud da vändand puvändimil. Vanhoiden pajoiden rindal oma uded-ki pajod, miččed nügüd’ oma Vepsän horan repertuaras. L’udmila Melentjeva sanui: ” voim homaita, miše vanhad da uded pajod oma hüväs kožmuses, sikš miše kaikid tärktemb azj om kaita vähäluguižen rahvahan pajotradicijoid da kul’turad”.
Kaik Vepsän horan ühtnikad oma eripoližed. Professij an mödhe oma erazvuiččed ristitud, no armastuz pajoihe da vepsän kel’he ühtenzoitab heid da andab äi väged tehta uzid čomid koncertoid, ližata niihe karguid da vändimid. Nored-ki mehed pajataba horas. Kaik oma ani lahjakahad da melentartuižed ristitud. Heiden äned eläbzoitaba da ližadaba väged Vepsän rahvahan horale. Nügüd’ Vepsän rahvahan horan sädairad om korktal pordhal i vodespäi vodhe tegese vaiše parembaks. Toivom, miše Vepsän rahvahan hor ihastoitaškandeb meid ičeze čomil pajoil edemba-ki.