Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Maidnedal’ – maged pühä!

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Gul’a Polivanova, Kodima. № 3, (2020), p. 6

Maidnedal’ – maged pühä!
(Veps)

Sured i pened, vanhad i nored kerazihezoi ezmäižel keväden päiväl veslale pühäleMaidnedalile! Teatrlaval pajatiba da kargaižiba artistad mujukahiš sobiš, ümbri avoinirdas seižuiba müjad magedan adivusenke. Hüväd emägad paštoiba čomid kürzid da pirgoid, koloboid, kalitkoid da toižid emägusid. Kaikile, ken tahtoi, oli hul čajuine, kodihine varendj da toižid magetusid.
A miččed čomad bobaižed oli tehtud Larisa Drozdoval! Sured i pikuižed tätüižed muga i taričihezoi käzihemugomad ned oliba čomad! Niile, ken ühtni konkursoihe, andoiba lahjoid. A vändoid da konkursoid kaikile oli diki äii suril suksil šurguiba, i kengid tackenzibaken edemba, i ičemoi kelel vaihid ozoiteliba. A kaikid tobnemb konkurs oli kenen Maidnedal’-pölgöitim om parahim. Necile konkursale toiba äi pölgöitimid. Ühtnikoiden keskes oliba kut kanzad, muga i organizacijad. Lahjoid andoiba kaikile, ked tuliba vägestajikš. A kaikid enamba rahvaz varasti, ken sab arbas surid lahjoid, tobnemb miččišpäi oli mašin haugoid. Sen sai Svetlana Fadejeva.
Opendajad kucuiba kaikid ozutamha ičeze vägedsportkonkursad tuliba ristituile mel’he! Lapsed da tatad vediba kanatan, lapsed skokkiba kaksin mehin sidotud jougoidenkeoli äi ilod i muhod!
Ӓi rahvast tuli pühäle, Vidlan eläjiden da lähembišpäi külišpäi adivoiden keskes oli kogonaine avtobus turistoid Lugaspäi. Heile meiden pühä tuli mel’hekaik veslas kargaižiba, mujiba vepsläižid emägusid da ostiba suveniroid.
Hotkas da veslas mäni aig, vaumičihezoi horovodad, vaikastuiba pajod, paniba lämoile pölgöitimen i paloi ühtes senke kaik hubuz’! Kaimzimei tal’ven, a oli-ik se täl vodel? Vaiše tuli aig kevädele haškahtada male, lämäle päiväžele paštta, noustatada heledoid ojid da vastata linduid!