Texts

Return to review | Return to list

Mie olen S’emnowskoist kyl’äst...

history

June 11, 2020 in 21:04 Нина Шибанова

 • changed the text
  – Mie olen S’emnowskoist kyl’äst. Milm kučutah Paran’kakš. Ka pripomn’il šuarnuw, ka nygun tahon roskažii [teil’]. – Ka el’et’t’ih ukke da akka. Ol’ heil’ vunukkan’. Buabo pais’t kakkarua. Vunukkan’ l’äks’ viemäh kakkarua [d’iadoll]. Ka aštuw, aštuw vunukkan’ i hänel’l’ vaštah tulow hukk. – „Kunn šie, t’yt’t’ön, mänet? – „Mänen d’iadoll perhvatkuw viemäh“. – „Davai miwl kakkarat, mie šiwn šyön!“. – ,,El’ šyö, miwl d’iadoll pid’äw viijä“. Ka t’yt’t’ön’ l’äks’, l’äks’ aštamah. Aštuw i aštuw. Ka hukk hänel’l’ jäl’l’es’t’, a šiid’ hukk hänel’l’ jäl’l’es’t’ aštuw. – „Davai miwl kakkarat!“. – „En ann, d’iadoll pid’äw!“. – „Davai!“. – „En ann, d’ado tahtow kakkarua!“. Nu, ka t’yt’t’ön’ l’äks’ i l’äks’, hukk kaikk jäl’l’est, kaikk jäl’l’es’t’. A t’yt’t’ön doid’ d’iadon luo – hukk skroiččiečči meččäh. Hukk ka skroiččiečči meččäh i t’yt’t’ön’ d’iadoll ando kakkarat n’äm. D’iad alott šywv, a hukk vul’gaiččow, kuin d’iad šyöw kakkarua. Nu ka t’yt’t’ön’ tul’, d’iadoll šan, što hukk miwl pakkoi kakkarua, a mie hänel’ en andann. Nu ka d’iad šöi, a t’yt’t’ön’ läks’ kod’ih. Hukk hänen str’ien’. Hukk hänen str’ien’ i šanow: „Min’t’äh šie miwl kakkarua et andann?”. – „Miwn d’iadoll pid’ kakkarua, buab käšk d’iadoll viijä”. Nu ka i t’yt’t’ön’ l’äks’ buabon luo, a hukk dogon’ hänen i jät’t’. Hukk l’äks’ iel’päin i tul’ buaboh luo. A buaboh yks’in koiss. Hukk buabon i šöi. Hukk šöi buabon i laškičči kravat’ill, buabon omall, a buab vačašš hänel’l’. A šiid’e, značit, t’yt’t’ön’ aštuw kod’ih. Tul’ kod’ih, a buabuo ei ol. A buabuo ei ol, a hukk venyw buabon kravat’ill, a hiän duwmaččow: buabo. Tul’ i šanow: „Buabo, min’t’äh šiwl moizet korvat šuwret?”. A hiän šanow: „Štop kuwlla!” – „A hambhat šuwret?”. – „Štop šiw šywv!”. – i šöi t’yt’t’zen. T’yt’t’özen šöi – i buab vačaš, i t’yt’t’ön’ vačaš. I hukk uid’i, l’äks’ aštmah. Hänel’l’ vačč rozorvičči. Rozorvičči vačč hänel’l’ – i t’yt’t’ön’ viid’, i buabo šiel’d’ viid’ elošš.

June 11, 2020 in 21:03 Нина Шибанова

 • changed the text of the translation
  – Я из деревни Семеновское. Меня зовут Паранькой. Вот припомнила сказку и теперь хочу рассказать [вам]. – Вот жили старик да старуха. Была у них внучка. Бабушка напекла блинов. Внучка пошла отнести блины [дедушке]. Вот идет, идет внучка, и ей навстречу идет волк. «Куда ты, девочка, идешь?». – «Иду дедушке завтрак отнести». – «Дай мне блины [а то] я тебя съем!». – «Не ешь, мне надо дедушке [блины] отнести». Вот девочка пошла, пошагала (‘пошла шагать’). Идет и идет. А (‘вот’) волк ей следом, (‘а вот’) за ней следом шагает. – «Дай мне блины!». – «Не дам, дедушке нужны!». – «Дай!». – «Не дам, дед хочет блинов!». Ну вот девочка пошла и пошла [дальше], волк все следом за ней, все следом. Когда (‘а’) девочка дошла до дедушки – волк спрятался в лесу. Вот волк спрятался в лесу, а девочка дала эти блины дедушке. Дедушка начал кушать, а волк следит (‘глазами водит’), как дедушка ест блины. Ну вот, когда девочка пришла, дедушке и говорит, что волк у меня просил блины, а я ему не дала. Ну вот дедушка съел [блины], и девочка пошла домой. Волк ее [на дороге] встретил. Волк ее встретил и говорит: «Почему ты мне не дала блинов?». – «Моему дедушке нужны были блины, бабушка велела дедушке [блины] отнести». Ну вот девочка пошла к бабушке, а волк ее догнал и обогнал.. Волк пошел вперед и пришел [раньше девочки] к бабушке. А бабушка была одна дома. Волк бабушку и съел. Волк съел бабушку и лег на бабушкиной кровати, а бабушка у него в животе. А потом, значит, девочка приходит (‘идет’) домой. Пришла домой, а бабушки нет, а. А бабушки нет. А, а волк лежит на бабушкиной кровати, а она думает: бабушка. Пришла [девочка] и говорит: «Бабушка, почему у тебя такие большие уши?». А он говорит: «Чтобы слышать!». – «А зубы большие?». – «Чтобы тебя съесть!». И съел девочку. Девочку съел – и бабушка в животе, и девочка в животе [у волка]. И волк убежал, пошагал. У него живот разорвался. Разорвался живот у него – и девочка вышла, и бабушка вышла оттуда, [обе] живые.

June 11, 2020 in 21:02 Нина Шибанова

 • changed the text of the translation
  – Я из деревни Семеновское. Меня зовут Паранькой. Вот припомнила сказку и теперь хочу рассказать [вам]. – Вот жили старик да старуха. Была у них внучка. Бабушка напекла блинов. Внучка пошла отнести блины [дедушке]. Вот идет, идет внучка, и ей навстречу идет волк. «Куда ты, девочка, идешь?». – «Иду дедушке завтрак отнести». – «Дай мне блины [а то] я тебя съем!». – «Не ешь, мне надо дедушке [блины] отнести». Вот девочка пошла, пошагала (‘пошла шагать’). Идет и идет. А (‘вот’) волк ей следом, (‘а вот’) за ней следом шагает. – «Дай мне блины!». – «Не дам, дедушке нужны!». – «Дай!». – «Не дам, дед хочет блинов!». Ну вот девочка пошла и пошла [дальше], волк все следом за ней, все следом. Когда (‘а’) девочка дошла до дедушки – волк спрятался в лесу. Вот волк спрятался в лесу, а девочка дала эти блины дедушке. Дедушка начал кушать, а волк следит (‘глазами водит’), как дедушка ест блины. Ну вот, когда девочка пришла, дедушке и говорит, что волк у меня просил блины, а я ему не дала. Ну вот дедушка съел [блины], и девочка пошла домой. Волк ее [на дороге] встретил. Волк ее встретил и говорит: «Почему ты мне не дала блинов?». – «Моему дедушке нужны были блины, бабушка велела дедушке [блины] отнести». Ну вот девочка пошла к бабушке, а волк ее догнал и обогнал.. Волк пошел вперед и пришел [раньше девочки] к бабушке. А бабушка была одна дома. Волк бабушку и съел. Волк съел бабушку и лег на бабушкиной кровати. А, а бабушка у него в животе. А потом, значит, девочка приходит (‘идет’) домой. Пришла домой, а бабушки нет, а бабушки нет. А волк лежит на бабушкиной кровати, а она думает: бабушка. Пришла [девочка] и говорит: «Бабушка, почему у тебя такие большие уши?». А он говорит: «Чтобы слышать!». – «А зубы большие?». – «Чтобы тебя съесть!». И съел девочку. Девочку съел – и бабушка в животе, и девочка в животе [у волка]. И волк убежал, пошагал. У него живот разорвался. Разорвался живот у него – и девочка вышла, и бабушка вышла оттуда, [обе] живые.

June 11, 2020 in 21:01 Нина Шибанова

 • changed the text of the translation
  – Я из деревни Семеновское. Меня зовут Паранькой. Вот припомнила сказку и теперь хочу рассказать [вам]. – Вот жили старик да старуха. Была у них внучка. Бабушка напекла блинов. Внучка пошла отнести блины [дедушке]. Вот идет, идет внучка, и ей навстречу идет волк. «Куда ты, девочка, идешь?». – «Иду дедушке завтрак отнести». – «Дай мне блины [а то] я тебя съем!». – «Не ешь, мне надо дедушке [блины] отнести». Вот девочка пошла, пошагала (‘пошла шагать’). Идет и идет. А (‘вот’) волк ей следом, (‘а вот’) за ней следом шагает. – «Дай мне блины!». – «Не дам, дедушке нужны!». – «Дай!». – «Не дам, дед хочет блинов!». Ну вот девочка пошла и пошла [дальше], волк все следом за ней, все следом. Когда (‘а’) девочка дошла до дедушки – волк спрятался в лесу. Вот волк спрятался в лесу, а девочка дала эти блины дедушке. Дедушка начал кушать, а волк следит (‘глазами водит’), как дедушка ест блины. Ну вот, когда девочка пришла, дедушке и говорит, что волк у меня просил блины, а я ему не дала. Ну вот дедушка съел [блины], и девочка пошла домой. Волк ее [на дороге] встретил. Волк ее встретил и говорит: «Почему ты мне не дала блинов?». – «Моему дедушке нужны были блины, бабушка велела дедушке [блины] отнести». Ну вот девочка пошла к бабушке, а волк ее догнал и обогнал.. Волк пошел вперед и пришел [раньше девочки] к бабушке. А бабушка была одна дома. Волк бабушку и съел. Волк съел бабушку и лег на бабушкиной кровати. А бабушка у него в животе. А потом, значит, девочка приходит (‘идет’) домой. Пришла домой, а бабушки нет, а бабушки нет. А волк лежит на бабушкиной кровати, а она думает: бабушка. Пришла [девочка] и говорит: «Бабушка, почему у тебя такие большие уши?». А он говорит: «Чтобы слышать!». – «А зубы большие?». – «Чтобы тебя съесть!». И съел девочку. Девочку съел – и бабушка в животе, и девочка в животе [у волка]. И волк убежал, пошагал. У него живот разорвался. Разорвался живот у него – и девочка вышла, и бабушка вышла оттуда, [обе] живые.

June 11, 2020 in 20:59 Нина Шибанова

 • created the text
 • created the text translation
 • created the text: – Mie olen S’emnowskoist kyl’äst. Milm kučutah Paran’kakš. Ka pripomn’il šuarnuw, ka nygun tahon roskažii [teil’]. – Ka el’et’t’ih ukke da akka. Ol’ heil’ vunukkan’. Buabo pais’t kakkarua. Vunukkan’ l’äks’ viemäh kakkarua [d’iadoll]. Ka aštuw, aštuw vunukkan’ i hänel’l’ vaštah tulow hukk. – „Kunn šie, t’yt’t’ön, mänet? – „Mänen d’iadoll perhvatkuw viemäh“. – „Davai miwl kakkarat, mie šiwn šyön!“. – ,,El’ šyö, miwl d’iadoll pid’äw viijä“. Ka t’yt’t’ön’ l’äks’, l’äks’ aštamah. Aštuw i aštuw. Ka hukk hänel’l’ jäl’l’es’t’, a šiid’ hukk hänel’l’ jäl’l’es’t’ aštuw. – „Davai miwl kakkarat!“. – „En ann, d’iadoll pid’äw!“. – „Davai!“. – „En ann, d’ado tahtow kakkarua!“. Nu, ka t’yt’t’ön’ l’äks’ i l’äks’, hukk kaikk jäl’l’est, kaikk jäl’l’es’t’. A t’yt’t’ön doid’ d’iadon luo – hukk skroiččiečči meččäh. Hukk ka skroiččiečči meččäh i t’yt’t’ön’ d’iadoll ando kakkarat n’äm. D’iad alott šywv, a hukk vul’gaiččow, kuin d’iad šyöw kakkarua. Nu ka t’yt’t’ön’ tul’, d’iadoll šan, što hukk miwl pakkoi kakkarua, a mie hänel’ en andann. Nu ka d’iad šöi, a t’yt’t’ön’ läks’ kod’ih. Hukk hänen str’ien’. Hukk hänen str’ien’ i šanow: „Min’t’äh šie miwl kakkarua et andann?”. – „Miwn d’iadoll pid’ kakkarua, buab käšk d’iadoll viijä”. Nu ka i t’yt’t’ön’ l’äks’ buabon luo, a hukk dogon’ hänen i jät’t’. Hukk l’äks’ iel’päin i tul’ buaboh luo. A buaboh yks’in koiss. Hukk buabon i šöi. Hukk šöi buabon i laškičči kravat’ill, buabon omall, a buab vačašš hänel’l’. A šiid’e, značit, t’yt’t’ön’ aštuw kod’ih. Tul’ kod’ih, a buabuo ei ol. A buabuo ei ol, a hukk venyw buabon kravat’ill, a hiän duwmaččow: buabo. Tul’ i šanow: „Buabo, min’t’äh šiwl moizet korvat šuwret?”. A hiän šanow: „Štop kuwlla!” – „A hambhat šuwret?”. – „Štop šiw šywv!” – i šöi t’yt’t’zen. T’yt’t’özen šöi – i buab vačaš, i t’yt’t’ön’ vačaš. I hukk uid’i, l’äks’ aštmah. Hänel’l’ vačč rozorvičči. Rozorvičči vačč hänel’l’ – i t’yt’t’ön’ viid’, i buabo šiel’d’ viid’ elošš.