Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Melekahad koirad

Corpus: New-writing language

New written Veps, Texts for children

Source: Svetlana Jeršova, Kipinä. № 6, (2020), p. 18

Melekahad koirad
(Veps)

Edel sebranikanke paksus mecatim, kaikuiččel sügüzel. Hänel oli kaks’ koirad. Ižand otli niid mectusele erasišti üksin, erasišti molembid.
Oleskeli muga, miše koirad rižegoitaba kedase urus, zavodiba käpšuil kaida man. Üks’ vaiše čokaidab nenan kandon vai hagon alle, toinesid’-žo. Zavodiše tora.
Erašti dovedihe vedäda händoiš erazvuiččihe polihe vai vedel valada, miše tüništoitta niid. Muga koirad voiba toine tošt satatada-ki.
Kerdan mänim möst mectamaha neniden koiridenke. Tulim lebule mecnikoiden pertižehe. Kudei ladim haugoid, viritim lämoid, em homainugoi, miše koiraižed vediba peitoiči šauguspäi šlikun lihad, mitte oli ottud kerdale longikš. Vaiknašti jagoiba kožmusin i söiba. Niken nimidä ei kulend, ei nägend, hot’ olim-ki rindal.
Melekahad oma koirad, nimidä ed sanu!