Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Karjalan valdkundale –100 vot!

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Kodima. № 6, (2020), p. 1

Karjalan valdkundale –100 vot!
(Veps)

Čoma Karjala... Mecoiden, järviden i jogiden maezmäine, mi tuleb mel’he, konz küzudas Karjalas. Vauged ö, kalatuz, garbol, kantele, koiv, suksed, lumiajamed, Kalevala, kalitad... kaik nece om meiden kodimaarmaz Karjala. Se om mugoine erazvuitte i neciš om sen čomuz’. Matknikad navediba tuleskelda tänna kut kezal, muga tal’vel-kikaiken om midä kacta i tehta. Karjalas om äi kaičuztahoid, se om bohat arvokahal kivel, rindal nügüdläižidenke lidnoidenke seižuba voz’sadaižed monastirid i endevanhad küläd, täs om čudokaz pohjoine londuz i unikaližid arhitekturan muštpachid. No Karjala om tetab ei vaiše čomil sijoil, täs eläba arvostadud ristitud, kudambad oma tehnuded suren panendan valdkundan kul’turan da istorij an kaičendaha.
Tämbei Karjalas eläb enamba 150 rahvast. Amussai täs eläba igähižed rahvahadkarjalaižed i vepsläižed, kudambad kaičeba ičeze tradicij oid, kul’turad da kel’t i andaba niid sugupol’vespäi sugupol’vehe.
8. heinkud Karjalan valdkundale täudui 100 vot sündundaspäi. Necil vodel ei olend praznikazjtegoid, no necišpäi praznikan znamoičend ei vähenend. 100-voččeks jubilejaks vaumitihe aigvodhe: kohetihe teid, kul’turan sauvotesid, oli todenzoittud eloho äi projektoid, eskai letihe uz’ aeroport Petroskoiš.
ülendamoiš, miše olem sündnuded i kaznuded čomas Karjalas. Täs eliba meiden ezitatad. Nece endevanh ma om todeks legendarine, täs kaitas tozistarinoid da legendoid.
100 vot Karjalan valdkundalenece om tozi znamasine päivmär i sur’ praznik kaikiden täht, ken navedib ičeze kodiröunad, ülendase sen istorij al, unikaližel londusel, valdkundas eläjiden rahvahiden ičeladuižil tradicij oil i veroil. Meile kaikile pidab kaita meiden kul’turan jäl’genduz. Ved’ nece om-ki se, mi sidob meid nägumatomal nitil edeližidenke sugupol’videnke.
Kaikile valdkundan eläjile toivotam vahvad tervhut, korktad ozad, kaiked hüväd! Praznikanke, meiden armaz Karjala!