Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Ö Šoutjärven muzejas

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Irina Sotnikova, Kodima. № 6, (2020), p. 2


Ö Šoutjärven muzejas
(Veps)

Muzejiden ö” om jogavozne kaikenvenäman akcii, mitte mäneb semendkus. Nece kul’turan azjtego om hüvä voimuz ristituiden täht, miše tedištada uzid melentartuižid faktoid, tedoid, a muzejiden tähtkingitada kävujiden homaičust muzejan eksponatoihe, keradamištoihe, istorij aha i kul’turaha.
Vepsän Šoutjärven etnografi ne muzei ühtneb neche akcij aha kaikuččen voden. Muzejan radnikad vaumičeba melentartuižen programman lapsiden i aigvoččiden täht. Tehtas ekskursij oid, kvestoid, mastar’-klassoid, eskai radab lava, kus kaikutte tahtnik voib ozutada ičeze mastarut karguiš, pajoiš vai miš-se toižes.
Necil kerdal vaumičim programman kodiš. A ved’ kodiš ei ole tarbhašt literaturad, muzejan resursoidvanhoid fotoid vai videoid, miččid voižim kävutada. Sikš oli jügedahk rata, – sanub Šoutjärven muzejan radnik Jevgenii Fotejev.
Kacmata kaikihe jügedusihe, tuli melentartuine programm, kacujad hüviš meliš ühtniba online-tegendoihe. Muzejan radnik L’ubov’ Anatoljevna Ivanova tegi čoman fi l’man Mägi-külän polhe. Hän starinoiči küläs, ičeze jüriš, ozuti melentartuižid oid. Tuli todesine tundištoituzmatk Mägedme. Fil’mas oli tegendoid kacujiden tähtpidi antta oiktoid vastusid küzundoihe. Vägestajad saiba lahjoid.
Kaikuččel kalul om mitte-se istorii, voib olda, nece om muštlahj i se johtutab ristitus, kudamb om lujas kalliž sinei. Muzejan radnikad taričiba kacujile tehta video vai foto starinanke mugoižes kalus. Muga kaikutte ristit voi jagadas ičeze kanzan istorij anke i rižada ičtaze muzejan radnikan.
Muzejan radnikad tegiba videolahjan lapsiden-ki täht. vaumičiba melentartuižen nügüdläižen sarnan. Kactes sarnad lapsed voiba opeta sanoid-ki vepsän kelel.
Muzejiden ö”-akcij ad navediba äjad. Om žal’, miše necil vodel em voinugoi vastatas meiden armhas muzejas. No nece-ki ei telustand ristituile ühtneda akcij aha i sada hüväd mel’t. Ved’ postoid kacuiba enamba 3000 mest! Pidab sanuda, miše Šoutjärven muzejas radaba aktivižed, hüväsüdäimeližed ristitud, kudambil om äi hüvid idejoid i kudambad lujas navediba ičeze radod i tegeba suren panendan vepsän kul’turan kaičendan täht. Ozad teile!