Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Marina Basurmanova. Opindaz ubitkua ei rodei

Corpus: New-writing language

New written Ludian,

Source: Oma mua. № 7, (2021), p. 6

Marina Basurmanova
Opindaz ubitkua ei rodei
(Ludian)

Minun nimi on Marina. Minun kodoilu on Pyhärvi, sie minä rodimmos, siegi kazvuoin. Konz minul oli 12 vuotte, muamo otti minud Veškelykseh, sendäh gu minun vahnembad erottih. Sigä minä opastuin kymmenendeh kluasassah. Školan d’älges lopin muantalohuden opiston Sortavalas. Siid zavodiin ruadamah Pyhärven souhozas lugunvedajan. Konz souhoz hävitettih, lähtin ruadamah laukkah myöjän. Nygyy olen penzijal. Minul on ukko, hänen nimi on Anatolii. Myö elämme omas kodis Molod’ožnaja-uuličal. Meil on tytär Svetlana, häin mäni miehel Petroskuois. Svetlana ruadau Lenta-laukas myöjän. Hänel on yksi poige Vadim, häin opastuu kolmandes kluasas. Svetlanan ukko Jaroslav ruadau CSK-laukas myöjän. Meiden vahnembi bunukke opastuu 11. kluasas. Häin eläy oman muamanke Pyhärves. Minun poige, hänen tuatto, on kuolnu. Meidenke vie eläy koire Reks. Reks vard’uoiččou meiden kodid. Ukko kävyy koiranke mečäs meččuimah da vie kalastamah. Meil on vie kaži Kuz’a. Kuz’a taboittelou peldohiiriid, rottad da linduižiid da siid tuou ned minule ozuttamah, štobi minä nägen, mii hyvä mečnikke Kuz’a on. Meiden kodin rindal on kyly, myö kävymme kyl’bezemäh kylys d’oga suobatan. Kodin pihas meil kazvau äi svetoid da barbikkoid. Pihas vie kazvetah muste pihl’e, višn’anpuu, d’ablokanpuu da slivanpuu. Vie myö kazvatamme kartoškad, morkofkad, sv’oklad, ukropad, petruškad da mandžuoid. Tepličas kazvetah tomatad, ogurččad da kurpiččad. Minä ylen armastan omad perehed da omad kodid.