Texts

Return to review | Return to list

Iisus syöttäy n՚ellituhattu miesty

history

July 18, 2022 in 16:31 Нина Шибанова

  • changed the text
    1 Niilöih aigoih kerävyi myös äijy rahvastu yhteh kohtah.^ I ku heil ei olluh syömisty, Iisus kučui opastujat da sanoi heile: 2 «Minul on žiäli nämii rahvahii.^ Hyö ollah minun luo jo kolme päiviä, a heil ei ole midä syvvä. 3 Ku minä työndänen heidy n՚älgähizinny kodih, hyö vaivutah matkal.^ Erähät heis tuldih loittonpäi». 4 Opastujat sanottih Hänele: «Kenbo da kuspäi täs elämättömäs kohtas voibi suaja leibiä kaikile syödäväkse»? 5 «Äijygo leibiä teil on»?^ kyzyi Iisus. Hyö vastattih: «Seiččie». 6 Iisus käski rahvahale istuokseh muale.^ Sit Häi otti net seiččie leibiä, kiitti Jumalua, lohkai net leivät da andoi opastujile, ku hyö juattas net rahvahale.^ Opastujat ruattih muga. 7 Heil oli vie kalaine-toine.^ Iisus kiitti Jumalua kalois i käski jagua netgi. 8 Rahvas syödih kylläl, i jiännytty palua kerättih seiččie viršii. 9 Syöjii oli läs n՚elliätuhattu.^ Sit Iisus piästi rahvahan lähtemäh,| 10 a iče kerras nouzi veneheh opastujienke i meni Dalmanutan lohkole.

July 18, 2022 in 16:17 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: 1 Niilöih aigoih kerävyi myös äijy rahvastu yhteh kohtah.^ I ku heil ei olluh syömisty, Iisus kučui opastujat da sanoi heile: 2 «Minul on žiäli nämii rahvahii. Hyö ollah minun luo jo kolme päiviä, a heil ei ole midä syvvä. 3 Ku minä työndänen heidy n՚älgähizinny kodih, hyö vaivutah matkal.^ Erähät heis tuldih loittonpäi». 4 Opastujat sanottih Hänele: «Kenbo da kuspäi täs elämättömäs kohtas voibi suaja leibiä kaikile syödäväkse»? 5 «Äijygo leibiä teil on»?^ kyzyi Iisus. Hyö vastattih: «Seiččie». 6 Iisus käski rahvahale istuokseh muale.^ Sit Häi otti net seiččie leibiä, kiitti Jumalua, lohkai net leivät da andoi opastujile, ku hyö juattas net rahvahale.^ Opastujat ruattih muga. 7 Heil oli vie kalaine-toine.^ Iisus kiitti Jumalua kalois i käski jagua netgi. 8 Rahvas syödih kylläl, i jiännytty palua kerättih seiččie viršii. 9 Syöjii oli läs n՚elliätuhattu.^ Sit Iisus piästi rahvahan lähtemäh,| 10 a iče kerras nouzi veneheh opastujienke i meni Dalmanutan lohkole.