Texts

Return to review | Return to list

Viinumuarjupellon vuogruajat

history

July 21, 2022 in 12:01 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: 1 Iisus rubei pagizemah heijänke arbaituspaginoil: «Mies istutti viinumuarjupellon, ymbäri luadii aijan, kaivoi viinukuuran i nosti vardoičuslavan.^ Sit häi andoi pellon vuograh viinumuarjan kazvattajile, a iče lähti toizeh muah. 2 Tuli aigu kerätä muarjat, i häi työndi käskyläzen muarjupellon kazvattajien luo ottamah hänele kuulujua vuittii. 3 No net tavattih sidä, perrettih da työttih järilleh tyhjin käzin. 4 Ižändy työndi heijän luo toizen käskyläzen, no silgi hyö puhkattih piä da huijattih händy. 5 Häi työndi uvven käskyläzen, se hyö tapettih.^ Häi työndi vie äijii muidu: erähii hyö perrettih, erähii tapettih. 6 Nygöi jäi vaiku yksi, hänen armas poigu.^ Sen häi työndi jälgimäzekse vuogruajien luo, iče duumaičči: "Minun poigua hyö ei ruohtita koskie". 7 No hyö paistih keskenäh: "Tämä on se, kudai suau pellon; davaikkua tapammo händy, sit myö suammo hänen tuatan muat". 8 Hyö tavattih händy, tapettih da lykättih viinumuarjupellon ulgopuolele. 9 Midä nygöi luadiu viinumuarjupellon ižändy? Häi tulou, tappau heidy da andau pellon toizile. 10 Ettogo työ lugenuh Pyhis Kirjutuksis tädä kohtua: – Kivi, kudai koinluadijat hyllättih, rodih čuppukivekse.^ 11 Ižändy on sen muga luadinuh, i se on kummu meijän silmis». 12 Ylimäzet papit, zakonanopastajat da vahnimat tahtottih ottua Iisussua kiini, ku ellendettih, Hänen arbaituspagin oli heih näh.^ No ku hyö varattih rahvastu, sendäh jätettih Händy rauhah da lähtiettih iäre.