Texts

Return to review | Return to list

Syväin on Čilmiel

history

September 20, 2022 in 11:06 Александра Родионова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Maman sugujuuret oldih nečie Čilmien hierus. Se on nygöi hävinnyh, sie eule nimidä, vai yksi möllöttäi ikkunatoi da uksetoi taloi, a muudu nimidä. Rahvas muutettih silloi parembile kohtile, mendih miehele, naittih, sie elä nikedä ei. A sie on roinnuheze minun died'oi, elänyh sie. Sie on roinnuheze minun mama, Čilmien hierus. A Čilmien hieru on Kotkatjärvespäi nenga seiččietoštu kaheksatoštu kilometrii meččydorogua myöte. Sinne suau piästä Tepoiniemen, Goran, Pekin kauti, a Anuksespäi Mägriän, Kuittižen, Päčyn kauti. A minä olen roinnuheze Kotkatjärven hierus, ga syväin on yksikai sie Čilmiel, ylen čoma kohtu, ylen äijän mielyttäy se kohtu. Toiči konzu sinne kävyn libo kalastamah libo muarjah libo muga vai kaččomah luonduo.