Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Iisusan mahapanend

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 76
Evangelii Matvejan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 26-28. 27. От Матфея святое благовествование, Глава 27. Библия (Синодальный перевод).

Iisusan mahapanend
(Vepsian)

57Ehtal tuli Josif, elokaz mez’ Arimafejaspäi, kudamb mugažo oli Iisusan openik. 58Hän mäni Pilatannoks i pakiči Iisusan hibjan. Pilat käski antta se hänele. 59Josif oti hibjan, käri sen puhthaze pölvazkanghaze 60i pani surhe reighu, kudamban hän ei amu oli tehnu ičeze täht kal’l’oho. Hän vereti kal’l’kaumale suren kiven i läksi sigäpäi. 61Magdalan Maria i se toine Maria oliba mugažo sigä, ištuiba kaumad vasthapäi.

62Toižel päiväl, sobatan vaumištandpäivän jäl’ghe, ülembaižed papid i farisejad kogozihe Pilatannoks. 63 sanuiba: «Hüvä manižand, johtutim, midä nece kelastai, konz völ oli hengiš, sanui: «Koumes päiväs päliči minä eläbzun 64Käske varjoita tarkas necidä kaumad koumandehe päivhäsai, miše hänen openikad ei voiži mända öl vargastamha händast i sanumaha rahvahale: «Hän om eläbzunu kollijoišpäi Nece jäl’gmäine kelastuz linneb pahemb ezmäšt 65Pilat sanui heile: «Naku oma varjoičijad. Mängat i varjoikat, kut mahtat 66 läksiba kaumale, paniba kivele pečatin, i rindale paniba varjoičijoid, miše niken ei päzuiži kauman südäimehe.

Iisusan mahapanend
(Russian)

57 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; 58 он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; 59 и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею 60 и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.

61 Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба.

62 На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату 63 и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; 64 итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого.

65 Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете.

66 Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.