VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Meijän pereh

Meijän pereh

Livvi
New written Livvic
Myö tulimmo elämäh Anukseh viizi vuottu tagaperin. Linnas tuatale annettih fatieru, sendäh lähtimmögi elämäh sinne. Enne elimmö Videles, tuatto da muamo ruattih Anukses, heil joga päiviä pidi ajelta ruadoh linnah. Nygöi linnas eläjes hyö kävväh ruadoh jallai. Videles meil on oma kodi. Ei se ole suuri, ga tilua kaikile täydyy. Tuatto vellen kel iče nostettih se. Kodii emmo myönnyh. Joga suovattua da pyhiäpäiviä ajelemmo Videleh, lämmitämmö kylyy. Kezäl kyläs on äijy ruaduo. Ogrodas on äijy midä istutettu, ouveššiloi pidäy kytkie da valella. Linnas meil on kolmepertihine fatieru. Minul on oma perti, tuatal da muamaloma da vie on suuri perti, keitändyperti da edehine. Minun pertis kai pertilomut ollah uvvet, emmo ruvennuh nimidä tuomah Videlespäi. Min maltoimmo, sen ostimmo linnah tulduu. Minun perti on suuri da valgei. Pertis oigiel käil on suuri magavosija. Hurual käil ollah kirjupualičat. Ikkunan vieres seizou stola, kudamal on tiedokoneh. Uksičuppuh myö panimmo sobaškuapan. Lattiele buabo andoi hurstin, häi iče kudoi sen. Minun pertis vie on äijy kukkua, iče istutin niilöi, iče kačon da valelen. Joga piätteniččiä minä ruokin omua pertii. Tulen školaspäi kodih dai rubien kabrastamah. Terväh pyhkin pölyt da lattien, sit valelen kukat da pezen lattien. Hurstiloi kävyn puistamah pihale. Muamuagi avvutan fatieran ruokindas. Ainos pezen astiet da pyhkin pölyt.