VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

MEIJÄN HUOGAVOPÄIVÄT

MEIJÄN HUOGAVOPÄIVÄT

Livvi
New written Livvic
Suovattan myö nouzemmo yheksän aigua. Sinäpiän muamal da tuatal ei pie ruadoh, meil ei pie školah, sendäh voimmo muata hätkembän. Suovattan kui argipäivinnygi huondesveron varustau muamo. Häi keittäy kuašan. Il’l’u suvaiččou brossukuaššua, minä parembi syön mannoidu kuaššua. Huondesveron jälles minä avvutan muamale pestä astieloi. Syödyy da astieloin pestyy myö rubiemmo šuorivumah kyläh buaban da died’oin luo. Tuatto lähtöy garažah ottamah mašinua. Sil aigua muamo keriäy sidä, midä pidäy ottua keräle kyläh. Suovattan myö olemmo yödy kyläs, kodih tulemmo vaste pyhänpiän ehtäl. Matku kyläh ei ole pitky, ajua pidäy puolitostu čuassuu. Kyläh tulduu rubiemmo lämmittämäh kylyy. Tuatto kandau vetty, Il’l’u tuou halguo. Myö muamanke avvutammo buabale varustua murginua. Sit čuasun aigua rubiemmo syömäh. Kuni kyly lämbiey, tuatto died’oinke da Il’l’anke kävväh kaččomah verkoloi. Toiči puuttuu äijy kalua. Sit ehtäkse buabo keittäy kalarokan. Pikkarazet kalatkiiškoizet da ahveniezetannammo kažile. Minä iče syötän sidä. Konzu kyly on valmis, kävymmö kylyh. Kylyn jälles kerävymmö ildazele, syömmö da juommo hiilavua čuajuu samvuaraspäi. Buabo da died’oi sanellah omii uudizii, myöomii. Toiči kylyh tulou tuatan velli perehenke. Hyö eletäh loitton, sendäh ei ainos piästä käymäh buaban da died’oin luo. Ehtäl myö Il’l’anke sit kižuammo pihal sevoittarienke. Pyhänpäivän huondeksel minä nouzen yhtes buabanke. Häi joga huondestu nouzou aijoi, puoliseiččie. Pyhänpiän häi panou päčin lämmäh da rubieu pastamah šipainiekkua. Minä avvutan hänele. Avvutan ajella kuorii, panna syväindy da yhtistiä reunoi. Sit päčispäi otettuu voijan šipainiekat sulatetul voil. Konzu kaikin nostah, šipainiekat ollah jo valmehet. Myö suvaičemmo syvvä niidy hiilavalleh. Kodih lähtemmö murginan jälles. Kodih tulduu myö Il’l’anke luajimmo urokat, kačommo televiizorua da vieremmö muate kymmenen aigua.